"Ortak Kültürel Bellek Bağlamında Türk Dünyası Dijital Kütüphanesi Kurmanın Önemi"


Creative Commons License

Sümbül S., Aydin S.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 03 December 2022, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Türk dünyasının yazılı hafızasını oluşturan eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek, Türk Dünyasına ait bir dijital kütüphane kurulmasıyla mümkün olabilir. Türk ülkelerindeki özellikle nadir eserlere sahip kütüphaneler arasında koordinasyon sağlayarak bu kütüphaneleri tek bir web sayfası altında birleştirmek ve böylece farklı ülkelerdeki bu eserleri ortak bir platformda bir araya getirmek önemlidir. Oluşturulacak bu dijital kütüphane sayesinde, Türk dünyasının zengin kültürel mirasını temel alarak, insanları öğrenmeye ve paylaşmaya davet eden ve Türk dünyasını bilgi ve kültürle bütünleştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımın hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. Böylelikle Türk toplumunun bilgi toplumuna dönüşmesine katkıda bulunmak ve Türk dünyasını paylaşılan bilgi ve kültürle bütünleştirmek mümkün olabilir. Zengin bir tarihi geçmişin mirasçısı olan Türkler, sahip oldukları kadim kültürü genç kuşaklara aktarmak ve Türk kültürüne olan aidiyet bağlarını güçlendirmek için kültürlerine ait başta nadir eserler olmak üzere tüm yazılı, basılı, görsel-işitsel materyallerini bir araya getirerek dijital olarak kullanıma sunabilir. Bu hizmetlerin erişime sunulması kadar sürdürülebilir olması da önemlidir. Bu açıdan, dijital ortamda hizmete sunulacak materyalin sayısallaştırma, yararlandırma, koruma ve saklama işlemlerinde uluslararası standartların dikkate alınması gerekmektedir.