Determination of Knowledge Economy Variables that Affect Economic Development by Using Data Mining


Künç G., Timor M.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-18, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-18
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The accumulated data from past to present expanded the application areas of data mining techniques with the effect of globalization. Factors affecting the economic development levels of countries have changed in information age. Economic developments and advances in the technology age have revealed the information economy. The basis of the knowledge economy covers the process from the acquisition of information to the distribution. In technology age, knowledge economy variables that affect general economic indicators have become more important. In this context, in our study, firstly, EU member countries and Turkey were divided into groups in terms of overall economic indicators with cluster analysis. The countries, which are divided into groups according to their economic levels, have been implemented a decision tree with information economy variables. As a result of data mining application, knowledge economy variables that determine the economic levels of countries were determined. 

Küreselleşmenin etkisiyle geçmişten günümüze biriken veri yığınları veri madenciliği tekniklerinin uygulama alanlarını genişletmiştir. Ülkelerin ekonomik olarak gelişme seviyelerini etkileyen faktörler bilgi çağında değişmiştir. Teknoloji çağında ekonomik gelişmeler ve ilerlemeler bilgi ekonomisini ortaya çıkarmıştır. Bilgi ekonomisinin temeli bilginin elde edilip işlenmesine ve dağıtılmasına kadar olan süreci kapsamaktadır. Genel ekonomik göstergeleri etkileyen bilgi ekonomisi değişkenleri daha önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, çalışmamızda öncelikle AB üye ülkeleri ve Türkiye, kümeleme analizi ile genel ekonomik göstergeler açısından gruplara ayrılmıştır. Ekonomik seviyelerine göre gruplara ayrılan ülkelere bilgi ekonomisi değişkenleriyle birlikte karar ağacı uygulanmıştır. Veri madenciliği uygulaması sonucu, ülkelerin ekonomik seviyelerini belirleyen bilgi ekonomisi değişkenleri tespit edilmiştir.