Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Alanlarındaki Öğrencilerin Eğitimde Bilgi Teknolojilerine Bakış Açısı İstanbul Üniversitesi İncelemesi


Emre İ. E. , Kartal E. , Gülseçen S.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.1-15, 2016 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 26
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-15

Abstract

Today’s rapid development of Information Technologies (IT) aff ects every fi eld of life. Education is one of the most aff ected fi elds among these fi elds. This study aims to determine and compare perspectives of the students who study at Istanbul University in diff erent disciplines and fi elds about IT in education. According to the results, while approximately 88% of the participants think that courses based on IT would be required in their professional lives, 75% of the participants fi nd IT based courses at the university inadequate. The results gained from the study give information about students’ opinions on IT and general usage of IT, opinions and expectations about IT in their education lives. It is believed that this study will stimulate further developments and improvements in IT and in the curriculum.

Günümüzde Bilgi Teknolojileri (BT) çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve hayatın her alanına etki etmektedir. Eğitim alanı bu etkinin en fazla hissedildiği alanlardan birisidir. Bu çalışmada fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin eğitimde BT’ye bakış açılarının araştırılması, aralarındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Araştırma örneklemi İstanbul Üniversitesi öğrencileri arasından rastgele seçilmiştir. Katılımcıların geneline bakıldığında öğrencilerin yaklaşık %88'i BT eğitimlerinin meslek hayatlarında gerekli olacağını düşünmekteyken, %75’i de bu eğitimleri yetersiz bulduğunu belirtmiştir. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin BT ile ilgili görüşleri ve genel kullanımları, eğitim hayatlarında BT ile ilgili görüşleri ve beklentileri konularında bilgi vermektedir. Bu çalışmanın, eğitimde BT alanında geliştirilebilecek ya da iyileştirilebilecek konulara yol göstereceğine inanılmaktadır.