UZBEK TURCOLOGIST KAZAKBAY MAHMUDOV


Creative Commons License

, Üşenmez E.

İSTANBUL ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKÜLTESI TÜRK DILI VE EDEBIYATI DERGISI (TÜDED), vol.44, no.44, pp.229-247, 2011 (ESCI)

Abstract

Uzbekistan has an important place in the field of Turkish Studies. Uzbekistan which encompasses places like Fergana, Samarkand, Bukhara, and Harezm, is an important center for Turkish studies. It is a place where many Turkologists work on Turkish language and culture. Kazakbay Mahmudov is one of the leading and respected Turkologists of Uzbekistan. His studies on the works of Middle Turkish period (Kutadgu Bilig, Divanü Lugati’t-Türk, Atebetü’lHakayık, Orta Asya Kur’an Tefsiri/Anonim Tefsir) and his works on the phonetics of Uzbek language are important resources of the field. Many of his articles have been translated into languages such as Russian, English, and Turkey Turkic. There has been no research on Kazakbay Mahmudov and his works in Turkey. Only one of his articles has been translated to Turkey Turkic, an another has been published originally in Uzbek language. In this study the life, and work of Kazakbay Mahmudov and his contributions to Turcology will be focused on. Thus, Kazakbay Mahmudov, who has an important place in the field of Turcology and his works will be introduced to the Turkish audience.

Türklük bilimi çalışmalarında Özbekistan coğrafyası önemli bir yere sahiptir. Fergana, Semerkant, Buhara, Harezm gibi yerleri bünyesinde barındıran Özbekistan, Türkoloji çalışmaları için önemli bir duraktır. Burada çok sayıda Türkolog Türk dili ve kültürü üzerine çalışmalar yapmaktadır. Kazakbay Mahmudov Özbekistan’ın önde gelen saygın Türkologlarından biridir. Özellikle Orta Türkçe dönemi eserleri (Kutadgu Bilig, Divanü Lugati’t-Türk, Atebetü’l-Hakayık, Orta Asya Kur’an Tefsiri/Anonim Tefsir) ile Özbek dilinin fonetiği üzerine yapmış olduğu araştırma ve inceleme yayınları pek çok çalışmada başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. Kazakbay Mahmudov’un makalelerinin çoğu Rusça, İngilizce, Türkiye Türkçesi gibi dillere aktarılmıştır. Kazakbay Mahmudov ilerlemiş yaşına rağmen çalışmalarını devam ettirmektedir. Türkiye’de Kazakbay Mahmudov ve eserleri hakkında bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sadece bir makalesi Türkiye Türkçesine aktarılmış başka bir makalesi de Özbek Türkçesi ile aynen yayımlanmıştır. Bu yazıda Kazakbay Mahmudov’un hayatı, çalışmaları ve Türklük bilimine katkıları ele alınmıştır. Çalışmaları ile Türkoloji dünyasında önemli bir yer tutan Kazakbay Mahmudov ve eserlerinin Türkiye’de tanıtılması ve tanınması hedeflenmiştir.