Âmirî Çalışmaları İçin Yeni Bir Kaynak: el-Mecâlisü's-seb' beyne'ş-Şeyh ve'l-Âmirî


KAYA M. C.

NAZARİYAT İSLÂM FELSEFE BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.1-33, 2015 (Peer-Reviewed Journal)