Osmanlı Devleti’nde Protestan Ermeni Milleti ve Kilisesinin Tanınmass


Sarıyıldız G.

İ.Ü. İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.249-267, 2002 (Peer-Reviewed Journal)