ULUTÜRK AKMAN SEMA (2014). Sağlık Hizmetlerine Yönelik Algı Araştırması İstanbul Örneği. EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK E-DERGİSİ(20), 1-67. (Yayın No: 1152407)


ULUTÜRK AKMAN S.

EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK E-DERGİSİ, no.20, pp.1-67, 2014 (Peer-Reviewed Journal)