KAÇARAK VE KAÇIRILARAK EVLENEN KADINLAR: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA.


Kesgin G., Tercanlı G., Kara Y., SEZGİN A. U.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.12, no.66, pp.687-697, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 66
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.687-697
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to understand the life experiences, family relations and the feelings of women married by eloping or being abducted. Participants of the study are 18 women who are between the ages of 21-66 and living in different regions of Turkey. Seven of the participants have been abducted and 11 of them have eloped. Qualitative method based on phenomenological approach was applied in the study to be able to present the women’s experiences by using the richness and the diversity of their expressions. Structured interview form was used in the study and the interviews were analyzed by using Maxqda 12. Results indicate that before elopement/ abduction, women have experienced lack of education and not having a voice in the marriage decision. After elopement/ abduction, they have experienced rejection by the family men, lack of marriage rituals, economic dependency and domestic violence. Many of the participants express regret as a main feeling about elopement/ abduction.

Bu çalışmanın amacı, kaçarak ya da kaçırılarak evlenen kadınların deneyimlerini, aile ilişkilerini ve duygu durumlarını anlamaktır. Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan, 7’si kaçırılarak, 11’i de kaçarak evlenen, yaşları 21-66 arasında değişen 18 kadın katılımcı, çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmada kadınların deneyimlerinin, anlatımlarının çeşitliliğinden ve zenginliğinden faydalanılarak ortaya konulabilmesi amacıyla fenomonolojik yaklaşıma dayalı niteliksel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Görüşmelerde, yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler Maxqda 12 yazılımı ile analiz edilmiştir. Kaçma/ kaçırılma öncesi deneyimlerde; eğitimden yoksunluk, evlilik kararında söz sahibi olamama, kaçma/kaçırılma sonrası deneyimlerde ise; aile erkekleri tarafından reddedilme, evlilik ritüellerinin yapılmaması, ekonomik bağımlılık, şiddet gibi durumlar bulgulanmıştır. Katılımcıların çoğunluğunun kaçma ya da kaçırılmaya ilişkin duygularında pişmanlığın yer aldığı görülmüştür.