Türkiye'de Astronomi ve Astrofizik Araştırmalarının Çıktıları ve Etkileri - I: 2020 Yayınları


Creative Commons License

Bilir S., Göğüş E., Soydugan F., Dursun D. C., Tanık Öztürk B., Özel C.

Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics, vol.3, no.1, pp.1-7, 2022 (Peer-Reviewed Journal)