KISASÜ'L-ENBIYÂ TERCÜMESİNDE BİRLEŞİK FİİLLER I / COMBINED VERBS IN QISAS AL-ANBIYÂ TRANSLATION I


Creative Commons License

Budu M.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.26, pp.79-96, 2020 (ESCI)