Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projes (MAREM) 2014 Senesi Çalışma Verileri.


Artüz L., Artüz B., Gürseler G., Gülen D., Yalçın B., KUBANÇ C. , ...More

Türkiye Barolar Birliği Yayınları., Ankara, 2015

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Türkiye Barolar Birliği Yayınları.
  • City: Ankara