Türk Bankacılık Sektörüne Genel Bakış: 2000-2012 Yılları Arası Rasyo Analizi


Saldanlı A.

Dicle Üniversitesi Sosyal Biİlimler Enstitüsü Dergisi, pp.40-52, 2013 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Dicle Üniversitesi Sosyal Biİlimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.40-52

Abstract

Bu çalışma kapsamında Türk Bankacılık Sektörünün yapısal özellikleri incelenmiştir. 2000 – 2012 yılları arasındaki finansal tabloları analize tabi tutulmuştur. Analiz kapsamında Bankaların Aktif yapısı, Aktif Kalitesi, Gelir ve gider dengesi gibi unsurların üzerinde durulmuştur. 2013 sonrası için sektördeki beklentiler araştırılmıştır. Türkiye’de bankacılık sektörünün ekonomi içindeki payı diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre daha küçüktür. Bu açıdan bakıldığında sektörün oldukça yüksek bir gelişme potansiyeli bulunmaktadır.