Cemâlî’nin Yedi Vezinle 98 Şekilde Okunan Bir Beyti


Egüz O Donohoe E.

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (ESTAD), vol.4, no.1, pp.1-34, 2021 (Peer-Reviewed Journal)