Theism & Atheism Philosophical Dimensions of Atheism


Topaloğlu A.

İz Yayıncılık, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İz Yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

“Tanrı’nın varlığı” meselesi insan yaşamında en çok ilgi duyulan konuların başında gelir. Bu bağlamda dinin doğası ve Tanrı kavramı da bütün sosyal bilimlerin temel konusu olmuştur. Sadece ilahiyatın değil, felsefe tarihinin özellikle de günümüzde revaçta olan din felsefesinin birinci derecedeki konusu da yine Tanrı’nın varlığıdır.

Önsöz'den:

Pek çok insan için Tanrı topyekûn yaşamın temel dayanağıdır. Aldığı her nefes, her kalp atışı O’nun sayesindedir. O’nunla görür, O’nunla hisseder, O’nunla yaşar. İnancın ötesinde düşüncenin de kuşku duymayacak derecede kabul ettiği yüce bir varlıktır da. Bazı kişiler içinse Tanrı doğada karşılığı bulunmayan, dünyamızda yeri olmayan, bir şekilde insan zihnine girmiş düşüncedir.

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâmiyet gibi üç büyük dinin Tanrı inancını felsefî bir üslupla dile getiren ve savunan teizm birinci gruptaki insanlara ilham kaynağı olmuş, teizmi hedef alarak eleştiren ve reddeden, bunun yanında her türlü din ve Tanrı inancına karşı çıkan ateizm ise ikinci gruptaki insanlara rehberlik etmiştir.

Tanrı inancı konusunda sadece teizm veya ateizm değil, birbirinden farklı olan deizm, panteizm ve agnostisizm gibi anlayışlar da kendilerine özgü fikirleriyle düşünce tarihindeki yerlerini almışlardır. Ancak söz konusu ekoller arasında en fazla tartışılan ve gündemde kalan teizm ile ateizmdir. Her ikisi de Tanrı’nın varlığı ile ilgili, olumlu veya olumsuz, açık bir tavır takınmış ve bu tavırlarını doğrulamaya yönelik kanıtlar ileri sürmüşlerdir.