Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sermaye Yapısı ve Ölçek ve Sektöre Göre Sermaye Yapısının Farklılaşması: İstanbul’da Faaliyet Gösteren KOBİ’lere Uygulanan Bir Anket Çalışmasının Değerlendirilmesi


EREN SARIOĞLU S., Güzeldere H.

Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.1, no.3, pp.218-235, 2014 (Peer-Reviewed Journal)