Garre Osteomyelitis: A Case Report


Creative Commons License

Taşyapan S. A., Ertürk A. F., Özcan İ.

6. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK), Ankara, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.6-7

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.6-7
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Garre's osteomyelitis, first described by Carl Garre in 1893, often affects children and young adults. It is mostly caused by a mild infection or irritation. Clinically, a firm unilateral swelling and facial asymmetry are seen. It is characterized by the periosteal reactions accompanied by bone deposits called radiographically ‘onion skin’ appearance. At the anamnesis taken from a 9-year-old female patient who was admitted to our clinic with swelling on her face, it was learned that she applied to the dentist for pain in her lower right molar tooth and used two different antibiotics for a month. In the panoramic radiography, there was an apical lesion due to caries in the right lower molar tooth. In addition, a finding compatible with the periosteum reaction in the mandibular basis in the right lower molar region was detected, and occlusal radiography was obtained from the patient. On occlusal radiography, onion skin appearance was clearly seen, and the patient was diagnosed with Garre's osteomyelitis in the correlation of anamnesis, clinical and radiographic findings. In this presentation, it is aimed to give information about the diagnosis of a patient with Garre's osteomyelitis by radiographic findings.

İlk olarak 1893 yılında Carl Garre tarafından tanımlanmış olan Garre osteomyeliti sıklıkla çocukları ve genç erişkinleri etkilemektedir. Çoğunlukla hafif bir enfeksiyon veya irritasyona bağlı oluşmaktadır. Klinik olarak tek taraflı sert bir şişlik ve fasiyal asimetri görülmektedir. Radyografik olarak ‘soğan kabuğu’ görünümü adı verilen kemik depozisyonlarının eşlik ettiği periosteal reaksiyonları ile karakterizedir. Kliniğimize yüzündeki şişlik nedeniyle başvuran 9 yaşında kadın hastadan alınan anamnezinde sağ alt büyük azı dişindeki ağrı nedeniyle diş hekimine başvurduğu ve bir ay süreyle iki farklı antibiyotik kullandığı öğrenilmiştir. Panoramik radyografide sağ alt büyük azı dişinde çürüğe bağlı oluşmuş apikal lezyon mevcut olduğu izlenmiştir. Ayrıca sağ alt molar bölgede mandibula basisinde periost reaksiyonu ile uyumlu bulgu tespit edilmiş ve hastadan oklüzal radyografi alınmıştır. Oklüzal radyografide soğan kabuğu görünümü net bir şekilde görülmüş olup anamnez, klinik ve radyografik bulguların korelasyonunda hastaya Garre osteomyeliti tanısı konulmuştur. Bu sunumda Garre osteomyeliti olan bir hastanın radyografik bulguları ile tanı konulması ilgili bilgi vermek amaçlanmıştır.