Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cumhuriyet Dönemi Nüfus politikaları

VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 22 - 23 October 2022, pp.30-41

Azerbaycanlı Şair Ahmet Cevat ve Nevruz

Azerbaycan'ın Aktüel Meseleleri, Azerbaijan, vol.1, pp.50

Türk Halk Bilimi İle Kore Halk Bilimi Arasındaki Benzerlikler

Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu-Türkiye Kore Arasındaki Etki, İstanbul, Turkey, pp.85

”Türk Halk Bilimi ile Kore Bilimi Aarsındaki Benzerlikler”

Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşmi, İstanbul, Turkey, 2 - 03 July 2018

Falih Rıfkı Atay

Falih Rıfkı Atay, İstanbul, Turkey, 16 December 2016

Balkan Göçleri ve Bizim Diyar

Göç ve Kültür, Amasya, Turkey, 1 - 03 December 2016, vol.1, no.2, pp.1722 Creative Commons License

Dede Korkut Hikayelerindeki Gelenekler ve Görenekler

Uluslararası III.Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 May 2016, pp.351-359

Bahtiyar Vahapzade Cıvılızatıon and Azrbaijan

Azerbaycan Şinaslığın Aktüel Problemleri, Baku, Azerbaijan, 5 - 07 May 2015

Romanlarda Halk Edebiyatı Konuları

Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 14 - 16 November 2014

Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Edebiyatçı Kişiliği

Mustafa Necati Sepetçioğlu'nu anma, Turkey, 13 - 15 November 2014

Selçuklu'da ve Osmanlı'da Manevi Dinamikler

Bilgeler Zirvesi, Eskişehir, Turkey, 11 - 14 May 2014, pp.290-310

Tarık Buğra ve Edebiyatçı Kişilği

"Tarık Buğra'yı Anma", Turkey, 6 - 08 August 2014

Türk Dünyasını Konu Edinen Romanlardan Örnekler

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 17 - 21 March 2014

Eğitimdeki Değişimin İletişime Katksı

Siyasal İ;letişim ve Yeni Süreçler, Diyarbakır, Turkey, 20 - 23 November 2013

Türk ve Halk Biliminde Köroğlu Destanı ve Hong Gildong Hikayesi

Kore Türkiye Kültür Karşılaştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2013

Coğrafi Mekanların Edebiyata Yansıması

Uluslararası Mukayeseli Edebiyat Bilimi Sempozyumu, Mersin, Turkey, 14 - 17 October 2013

Köroğlu nun Eğitim Değerlerine Katkısı

Uluslararası Köroğlu Sempozyumu, Bolu, Turkey, 26 - 28 September 2012

Roman Kahramanı Olarak Somuncu Baba

Somuncu Baba Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 22 - 26 September 2011

Namık Kemal in Eserlerinde Hürriyet ve Medeniyet Kavramları

Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 22 - 24 December 2010

Books & Book Chapters

Kazım Karabekir Paşanın TBMM Konuşmaları

in: Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Yasir Topdemir,Ebubekir Topdemir, Editor, Gerger Yayınevi, İstanbul, pp.12-67, 2022

Mehmet Akif Ersoy ile Bahtiyar Vahapzade'nin Şiirlerinde Sosyal temalar

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Burak alkan,Şenol Sağlık,Erdil Durukan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.251-262, 2022

Sultan I.Ahmed'in Hayatı ve Dönemi

in: Şair Padişah I.Ahmed Han, Ebubekir Topdemir, Editor, Gerger, İstanbul, pp.1-80, 2021

Namık Kemal'in Eserlerinde Öne Çıkan Bazı Kavramlar

in: Prof.Dr. Kazım YETİŞ ARMAĞANI, Çoruk A; Taştan,Zeki, Editor, Hiperlink Karakalem Yayınları, İstanbul, pp.210-220, 2019

Mehmet Akif'in Sanatı ve Eserleri

in: Türk Basınında İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Gerger.M.; Ramazan,T, Editor, Metin Copy, İstanbul, pp.10-170, 2019

Romanda Mekan Analizi: Şeyh-Şamil Ve Kutlu Dağ Örneği

in: Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri, İSMAİL ALAGÖZ,GÖKTÜRK ERDOĞAN,ASLI GEZEN,ABDULLAH YILMAZ, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.183-197, 2019

Mehmet Akif’xxin Edebi Yönü,İstiklal Marşı’xxnın Kabulü,Mehmet Akif ve Şiirleri, Mehmet Akif’xxin Konuşmalarından Seçmeler

in: Mehmet Akif Ersoy ve Hatırları, Gerger, Mehmet Emin, Topdemir, Ramazan, Editor, Gerger, İstanbul, pp.3, 2017

"Spiritual Dynamics in Seljuc and Ottoman"

in: Exploring New Concepts and Issues in Social Sciences Resarch, Sarıtaş E,, Editor, Publish By Unstest Ideas Resarch Center, Arizona, pp.150-167, 2015

Two Model Novels and Two Chareters For Child

in: İnterdiscıplınary Humanıtıes Resarch, Sarıtaş. Eyüp, Editor, Unested İdeas Resarch Center, Arizona, pp.30-39, 2014

Akil Adamlar ve Bilge Sözler

Gerger Yayınevi, İstanbul, 2012