Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Beyliğini Konu Edinen Romanlarda Konur Alp ve Osman Bey"

Düzce'de Tarih Kültür ve Sanat, Düzce, Turkey, 04 October 2023

Cumhuriyet Dönemi Nüfus politikaları

VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 22 - 23 October 2022, pp.30-41

Türk Halk Bilimi İle Kore Halk Bilimi Arasındaki Benzerlikler

Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu-Türkiye Kore Arasındaki Etki, İstanbul, Turkey, 10 October 2023, pp.85-95

Azerbaycanlı Şair Ahmet Cevat ve Nevruz

Azerbaycan'ın Aktüel Meseleleri, Baku, Azerbaijan, 07 October 2014, vol.1, pp.50-62

”Türk Halk Bilimi ile Kore Bilimi Aarsındaki Benzerlikler”

Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşmi, İstanbul, Turkey, 2 - 03 July 2018

Nevruz ve Ahmet Cevat

Bakü, Baku, Azerbaijan, 2 - 04 May 2017

Falih Rıfkı Atay

Falih Rıfkı Atay, İstanbul, Turkey, 16 December 2016

Dede Korkut Hikayelerindeki Gelenekler ve Görenekler

Uluslararası III.Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 May 2016, pp.351-359

Bahtiyar Vahapzade Cıvılızatıon and Azrbaijan

Azerbaycan Şinaslığın Aktüel Problemleri, Baku, Azerbaijan, 5 - 07 May 2015

Romanlarda Halk Edebiyatı Konuları

Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 14 - 16 November 2014, pp.44-57

Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Edebiyatçı Kişiliği

Mustafa Necati Sepetçioğlu'nu anma, Turkey, 13 - 15 November 2014

Selçuklu'da ve Osmanlı'da Manevi Dinamikler

Bilgeler Zirvesi, Eskişehir, Turkey, 11 - 14 May 2014, pp.290-310

Tarık Buğra ve Edebiyatçı Kişilği

"Tarık Buğra'yı Anma", Turkey, 6 - 08 August 2014

Türk Dünyasını Konu Edinen Romanlardan Örnekler

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 17 - 21 March 2014

Eğitimdeki Değişimin İletişime Katksı

Siyasal İ;letişim ve Yeni Süreçler, Diyarbakır, Turkey, 20 - 23 November 2013

Türk ve Halk Biliminde Köroğlu Destanı ve Hong Gildong Hikayesi

Kore Türkiye Kültür Karşılaştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2013

Coğrafi Mekanların Edebiyata Yansıması

Uluslararası Mukayeseli Edebiyat Bilimi Sempozyumu, Mersin, Turkey, 14 - 17 October 2013

Köroğlu nun Eğitim Değerlerine Katkısı

Uluslararası Köroğlu Sempozyumu, Bolu, Turkey, 26 - 28 September 2012

Roman Kahramanı Olarak Somuncu Baba

Somuncu Baba Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 22 - 26 September 2011

Namık Kemal in Eserlerinde Hürriyet ve Medeniyet Kavramları

Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 22 - 24 December 2010

Books & Book Chapters

Atatürk'ün Demokratik Söylemleri

Yedigece Kitapları, Ankara, 2023

Demokrat Parti Dönemindeki Bulgaristan Göçlerinin Edirne ve Enez'e Yansıması

in: Enez Kitabı, Öğr. Gör. Haluk Kaylon,Dr.Emin Ünsal, Editor, Ceren Yayınevi, İstanbul, pp.122-136, 2023

Çanakkale Zaferini Konu Edinen Şiir ve Yazılar

in: Fotoğraf, Belge ve şiirlerle Çanakkale Zaferi, Ramazan Topdemir,Mehmet Emin Gerger, Editor, Metin Copy Yayıncılık, İstanbul, pp.1-360, 2023

Mehmet Akif Ersoy ile Bahtiyar Vahapzade'nin Şiirlerinde Sosyal temalar

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Burak alkan,Şenol Sağlık,Erdil Durukan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.251-262, 2022

Belgeler ile Kazım Karabekir Paşa

in: Kazım Karabekir Paşa'nın TBMM Konuşmaları, Ramazan Topdemir,Mehmet Emin Gerger, Editor, Metin Copy, İstanbul, pp.1-170, 2022

Namık Kemal'in Eserlerinde Öne Çıkan Bazı Kavramlar

in: Prof.Dr. Kazım YETİŞ ARMAĞANI, Çoruk A; Taştan,Zeki, Editor, Hiperlink Karakalem Yayınları, İstanbul, pp.210-220, 2019

Mehmet Akif'in Sanatı ve Eserleri

in: Türk Basınında İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Gerger.M.; Ramazan,T, Editor, Metin Copy, İstanbul, pp.10-170, 2019

Romanda Mekan Analizi: Şeyh-Şamil Ve Kutlu Dağ Örneği

in: Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri, İSMAİL ALAGÖZ,GÖKTÜRK ERDOĞAN,ASLI GEZEN,ABDULLAH YILMAZ, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.183-197, 2019

"Spiritual Dynamics in Seljuc and Ottoman"

in: Exploring New Concepts and Issues in Social Sciences Resarch, Sarıtaş E,, Editor, Publish By Unstest Ideas Resarch Center, Arizona, pp.150-167, 2015

Two Model Novels and Two Chareters For Child

in: İnterdiscıplınary Humanıtıes Resarch, Sarıtaş. Eyüp, Editor, Unested İdeas Resarch Center, Arizona, pp.30-39, 2014

Metrics

Publication

48

Project

3

Thesis Advisory

11