Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Hedging Performance of Turkish Stock Index Futures

Balkan Journal of Social Sciences, vol.6, no.12, pp.133-141, 2017 (International Refereed University Journal)

An Emprical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.13, pp.141-159, 2017 (International Refereed University Journal)

Türkiye’de Finansal Kiralama İşlemlerinde Yeni ve Eski Düzenlemelerin Finansal Açıdan Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.107-130, 2016 (National Refreed University Journal)

Capital Structure in an Emerging Stock Market: The Case of Turkey

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.639-660, 2015 (International Refereed University Journal)

Entelektüel Katma Değer Katsayısı Bileşenlerinin İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.2, pp.45-64, 2015 (International Refereed University Journal)

Firmalarda Temettü Politikalarını Etkileyen Unsurlar: BİST Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.1, pp.259-292, 2014 (International Refereed University Journal)

Estimating and Forecasting Volatility of Financial Markets Using Asymmetric GARCH Models: An Application on Turkish Financial Markets

International Journal of Economics and Finance, vol.6, no.4, pp.23-35, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Market Risk of Turkish Sectors between 2001-2011: A Bivariate GARCH Approach

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.6, pp.6948-6957, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modelling the volatility in Istanbul Stock Exchange: shifting from Box-Jenkins to ARCH type models

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.40, no.2, pp.251-266, 2011 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Contagion Effect of The Credit Crisis in Financial Markets of The United States to Emerging Countries: An Evidence From Turkey

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.388-414, 2010 (National Refreed University Journal)

FVFM’nin İMKB Ulusal-100 Endeksi’ndeki Geçerliliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, vol.39, no.1, pp.95-105, 2010 (International Refereed University Journal)

Testing the validity of CAPM in ISE national 100 index with panel data analysis

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.39, no.1, pp.95-105, 2010 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Effects of The Stock Index Futures to The Spot Stock Market: A Study for The Istanbul Stock Exchange

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.84-100, 2009 (International Refereed University Journal)

The effects of the stock index futures to the spot stock market: a study for the Istanbul Stock Exchange

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.38, pp.84-100, 2009 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İMKB’ye Kayıtlı Çimento İşletmelerinin Finansal ve Varlık Performans Analizleri

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.25, no.2, pp.565-587, 2008 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Türev Ürünler

in: Para Bankacılık ve Finansal Sistem, Yıldırım D. Ç, Çevik E. İ., Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.355-392, 2018

Nakit Yönetimi

in: Finansal Yönetim, Kaya F., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.271-293, 2015