Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Enez (AİNOS) 2009 yılı kazı ve onarım-koruma çalışmaları

32. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2010, vol.4. cilt, pp.145-168

Enez (Ainos) 2008 Yılı Kazısı, Onarım-Koruma Çalışmaları

31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 25 - 29 May 2009, vol.2, pp.117-144

Enez (AİNOS) 2008 YILI Kazısı, Onarım- Koruma Çalışmaları

31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI, Denizli, Turkey, 25 - 29 May 2009, vol.2. Cilt, pp.117-144

Books & Book Chapters

2009 Yılı Kazısı, Onarım-Koruma Çalışmaları

in: 32. Kazı Sonuçları Toplantısı 4. Cilt, Dönmez H., Editor, T.C. Kültür Ve Turizim Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yay., Ankara, pp.145-168, 2010

Enez (Ainos) 2008 Yılı Kazısı, Onarım-Koruma Çalışmaları

in: 31. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, Dönmez H., Editor, T.C. Kültür Ve Turizim Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yay, Ankara, pp.117-143, 2009

IV. Dismantling of the Vessel Members / IV. Gemi Elemanlarının Demonte Edilmesi

in: The ‘Old Ships’ of the ‘New Gate’ 1, Yenikapı Shipwrecks, Vol. I / Yenikapı’nın Eski Gemileri 1, Yenikapı Batıkları, Cilt I, Kocabaş U., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.73-95, 2008

VI. The first Turkish National Laboratory for Shipwreck Conservation and Reconstruction / VI.Türkiye’nin İlk Ulusal Gemi Konservasyon ve Rekonstrüksiyon Laboratuarı

in: The ‘Old Ships’ of the ‘New Gate’ 1, Yenikapı Shipwrecks, Vol. I / Yenikapı’nın Eski Gemileri 1, Yenikapı Batıkları, Cilt I, Kocabaş U., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.187-200, 2008

Istanbul Universty Yenikapı Shipwrecks project Documentation, lifting, conservation and reconstruction

in: İstanbul 8000 years Brought to Daylight Marmaray, Metro, Sultanahmet excavations, Kızıltan Z., Editor, Vehbi Koç Foundation, İstanbul, pp.190-203, 2007

İstanbul Üniversitesi Yenikapı Bizans Batıkları Projesi: Belgeleme, Yerinden Kaldırma, Koruma-Onarım ve Rekonstrüksiyon Çalışmaları

in: Gün Işığında İstanbul’un 8000 yılı Marmaray, Metro, Sultanahmet Kazıları, Karamani-Pekin A., Editor, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.190-195, 2007