Publications

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Reducing errors-in-variables bias in linear regression using compact genetic algorithms

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, vol.85, no.16, pp.3216-3235, 2015 (SCI-Expanded) identifier identifier

A Genetic Algorithm Based Modification on the LTS Algorithm for Large Data Sets

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, vol.41, no.5, pp.644-652, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Novel Automatic Relational Database Normalization Method

ACTA INFORMATICA PRAGENSIA, vol.11, no.3, 2022 (Scopus)

Machine Coded Compact Genetic Algorithms for Real Parameter Optimization Problems

Alphanumeric Journal, vol.8, no.1, pp.43-58, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

PERFORMANCE COMPARISON OF THE SPECIALIZED ALPHA MALE GENETIC ALGORITHM WITH SOME EVOLUTIONARY ALGORITHMS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.55-82, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Machine-coded genetic operators and their performances in floating-point genetic algorithms

International Journal of Advanced Mathematical Sciences, vol.5, no.1, pp.8-19, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

mcga: R Implementation of the Machine-coded Genetic Algorithms

British Journal of Mathematics & Computer Science, no.20, pp.1-20, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

ARIMA forecasting as a genetic inheritance operator in floating-point genetic algorithms

Journal of Mathematical and Computational Science, vol.6, pp.360-376, 2016 (Scopus)

Machine Coded Genetic Algorithms For Real Parameter Optimization Problems

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, no.26, pp.85-95, 2013 (ESCI)

Ekonometrik Modellerde Eksik Gölge Değişkenlerin Genetik Algoritmalar ile Tespit Edilmesi

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.139-147, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Durağan Zaman Serilerinde Uygun ARMA Modelinin Genetik Algoritmalarla Bulunması ve İMKB Verileri Üzerine Bir Uygulama

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.57, no.1, pp.21-38, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ham verilerin genetik algoritmalarla ilişkisel veritabanlarına dönüştürülmesi

4. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2017, pp.187

Books & Book Chapters

İstatistikte Optimizasyonun Yeri ve Evrimsel Optimizasyon Algoritmaları

in: Ekonometride Güncel Konular, Terzioğlu M. K., Dal S., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.105-120, 2018

Genetik Algoritmalar

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2016

Otomatik İlişkisel Veritabanı Tasarımı İçin Bir Yöntem Önerisi

in: Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem, Gülsecen, S., Erol, Ç. S., Reis, Z. A., Gezer, M., Editor, Çağlayan Yayınevi, İstanbul, pp.189-202, 2018

Genetik Algoritmalarla Sezgisel Optimizasyon

in: Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları, Orhan Torkul,Sevinç Gülseçen,Yılmaz Uyaroğlu,Gültekin Çağıl,Muhammed Kürşad Uçar, Editor, Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi, Sakarya, pp.89-108, 2017

Basics of Genetic Programming: An Overview in the Context of the Relationship Between Genetic Programming And Econometrics

in: Ekonometride Güncel Yöntemler ve Uygulamalar, Nilgün Çil, Editor, IU Press, Bloomington (IN), USA , İstanbul, pp.177-205, 2021

Gerçek Dünya Haritası Üzerinde Genetik Algoritmalarla Gezgin Satıcı Problemi Uygulaması

in: R ile Veri Madenciliği Uygulamaları, Balaban M. E., Kartal E., Editor, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, pp.165-186, 2016