About


Bu grubun amacı, yürüttüğü deneysel çalışmalar ve klinik birikimiyle Türkiye’de nörodejenerasyon ve nöroinflamasyon alanında öncü rol oynayan kurumumuzun, NDH ve NİH tanı, takip ve tedavisine yönelik yenilikçi yöntemler geliştirip bunları yüksek etki değerine sahip bilimsel yayın ve patentlere dönüştürerek bu alanda dünya ölçeğinde öncü bir mükemmeliyet merkezi haline getirilmesidir.