About

Çalışma Konuları

  • Galaktik yapı
  • Galaksinin Oluşumu ve Evrimi
  • Galaksi Modelleri
  • Galaktik Kinematik ve Dinamik
  • Fotometrik Sistemler Arasındaki Dönüşümler
  • Uzaklık Kalibrasyonlari
  • Açık Yıldız Kümeleri
  • Kataklismik Değişen Yıldızlar