January
2023

Our project titled "Investigation of the Chemical Evolution of the Galaxy Disk" was supported by IU BAP

Bu proje önerisi bir parçası olduğumuz Samanyolu galaksisinin disk bileşenin kimyasal evrimini literatürdeki en güncel modellerden biri olan Geciken İkili Çökme modeliyle incelemeyi amaçlamaktadır. Bu proje önerisi kapsamında günümüzde yayımlanmış en güncel ve en çok sayıda proje amacına uygun gözlem içeren iki ayrı gökyüzü taramasından gelen duyarlı verileri inceleyerek, Galaksi diskinin nasıl oluştuğuna ve diskin kendi içerisindeki homojenliğiyle ilgili sorulara cevap aramayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada yıldızların kimyasal, kinematik ve dinamik özelliklerinin yanı sıra yaşları da dikkate alınması planlandığı için Galaksi diskine ait birçok önemli gözlemsel bilginin -element bolluğu gradyentleri, yaş-bolluk ilişkisi, gradyenti zamanla değişimi, bolluk ve kinematik ilişkisi vb.- elde edilmesi amaçlanmaktadır. Proje süresince yüksek başarımlı hesaplama tekniklerinin yanı sıra makine öğrenmesi teknikleri de veriye uygulanarak sonuçlar elde edilecektir. Bu yöntemlerin kullanılması projenin yaygın etkisini arttırırken yapılan hesaplamaların python dilinde yazılacak olması, proje çalışmasında hazırlanacak kodların paylaşımını ve kullanımını kolaylaştırdığından bu alana önemli katkı sağlayacağı ve sonuçların kullanışlılığının arttıracağı düşünülmektedir.