July
2023

The results of the kinematic and photometric analysis of the Scorpius-Centaurus OB association was published in the Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics

Genç yıldızlardan oluşan OB oymakları, bir yıldız bulutunun doğumundan dağılmasına kadar yıldız oluşumunun kaydını tutan laboratuvarlardır. Güneş’e en yakın olan Sco-Cen (Sco OB2) oymağı, aynı zamanda kütleli yıldız oluşumunun da bir örneğidir. Bu çalışmada Gaia DR3’ün yıldız parakslarının ve özhareketlerinin yüksek kalitesinden dolayı (l, b) = (322◦, +10◦) merkezli 1 yarıçap içindeki dairesel bölgede G = 17.5 mag’a kadar olan Sco OB2 bölgesini incelemekteyiz. Oymağın alt-gruplarını ve yeni üyelerini belirleyebilmek için DBSCAN kümeleme algoritmasını seçilen bölgeye uyguladık. Toplamda 40 alt-grup ve 4777 üye yıldız belirledik. Her bölgenin yıldız oluşum tarihini ortaya çıkarmak için PARSEC ishocrone'larını kullanarak altgrupların kümelenme analizini sağlıyoruz.