July
2023

Samanyolu Galaksi'sinin I. ve III. Çeyreğindeki Açık Kümeleri Dinamik Evrimi isimli çalışma Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı

amanyolu Galaksi’sinin genel dinamiksel özellikleri, galaksinin I. ve III. çeyreğinde metal bolluğu ve radyal hızları bilinen birkaç örnek açık yıldız kümesinin kinematik ve dinamik parametreleri yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla I. çeyrekte Berkeley 45, NGC 6802 ve Ruprecht 143, III. çeyrekte NGC 2194, NGC 2266 ve NGC 2304 açık kümelerinin Gaia üçüncü erken veri sürümündeki (Gaia EDR3) fotometrik ve astrometrik verileri kullanılmıştır. Seçilen kümeler nispeten yaşlı kümelerden (0.85-1.25 Gyıl) olup, Rcore=[0.45, 1.20] pc ve Rlim=[1.44,6.91] pc değerleriyle nispeten küçük küme boyutlarına sahiptir. Altı kümenin gevşeme zamanlarının yaşlarından küçük olması dinamik olarak evrimleştiklerini göstermektedir. NGC 2226, NGC 2304, NGC 6801 ve Be 45 kümelerinin yaşlı ve küçük boyutlu oluşu dış dinamik etkiler nedeniyle büzüldüklerine işaret etmektedir. Ancak bu etkilere rağmen kümeler özelliklerini yitirmemişlerdir.