July
2023

Gaia Çağında İnce Disk Yıldızlarının Galaksi Model Parametrelerinin Tayiniisimli çalışma Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı

Bu çalışmada Güneş civarında farklı mutlak parlaklık aralığındaki ince disk anakol yıldızlarının Galaktik model parametrelerinin hesaplanması hedeflenmiştir. Gaia EDR3 kataloğundan Güneş’e 1 kpc uzaklıkta bulunan rölatif paralaks hatası 0.1’den küçük 41.9 milyon yıldız seçilmiştir. Seçilen yıldızlar renk-parlaklık diyagramı üzerinde ince disk popülasyonunu ifade eden PARSEC eş-yaş eğrileriyle birlikte işaretlenmiş ve 39.2 milyon ince disk anakol yıldızı tespit edilmiştir. Anakol yıldızları birim mutlak parlaklık aralıklarına ayrılarak uzay yoğunluk profilleri oluşturulmuş ve bu profiller tek bileşenli exp, sech ve sech2 yoğunluk kanunlarıyla çakıştırılarak her bir mutlak parlaklık aralığı için uzay yoğunlukları ve yükseklik ölçekleri hesaplanmıştır. Yıldızların erken tayf türünden geç tayf türüne doğru yükseklik ölçeklerinin arttığı ve uzay yoğunluklarının da literatürde verilen yoğunluklar ile uyumlu olduğu görülmüştür.