August
2023

Enceladus Cüce Galaksisinin Samanyolu’nun Kimyasal Evrimine Etkisinin Araştırılması

Enceladus cüce galaksisinin Samanyolu ile birleşmesinin Galaksimizin oluşumuna ve kimyasal evrim süreçlerine etkisini detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlanmaktadır. Projede, Galaksimizin kimyasal evrimi üzerindeki etkilerini araştırmak üzere Enceladus ve Samanyolu'nun birleşmesine odaklanılacaktır. Bu birleşme olayı, Galaksi evrimindeki en büyük kütlesel etkileşim olarak kabul ediliyor ve proje, bu etkileşimin Galaksi içindeki kimyasal ve yapısal değişimlerini açıklamayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında, Enceladus ve Samanyolu'nun birleşmesinin Galaksi diskindeki yıldız oluşumunu nasıl etkilediği incelenecektir. Proje için güncel ve hassas gökyüzü taramalarının verileri kullanılacak. Bu veriler, detaylı bir örneklem elde etmek için bir araya getirilecek ve seçilen yıldızların Galaksi içindeki konumları, hızları ve yörünge parametreleri hesaplanacaktır.

Proje sonucunda elde edilecek bulguların, Galaksi diskinin yapısını anlamamıza ve Enceladus'un bu yapının oluşumuna etkisini anlamamıza yardımcı olması beklenmektedir. Bu projenin sunduğu yeni model ve teoriler, Galaksi evrimi konusunda önemli bir adım olarak literatüre kazandırılması hedeflenmektedir.