July
2022

TÜBİTAK 1001 project of our group was accepted

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Talar YONTAN’ın “Samanyolu Galaksisindeki Açık Kümelerin Kinematiği” başlıklı projesi, TÜBİTAK-ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenmeye layık bulunmuştur.

Proje çalışmasında, Galaksimizde bilinen açık yıldız kümelerinim uzay tabanlı güncel astrometrik, fotometrik ve tayfsal verilerinin bir arada analiz edilmesiyle kümelerin kinematiği, yörünge dinamiği ve kimyasal yapısı incelenecek, elde edilen verilerden itibaren de Galaksimizin kimyasal yapısı ve buna eşlik eden oluşum senaryoları sınanacaktır. Projede incelenecek açık kümelerin Galaksi’de bugün bulundukları konumlar ile birlikte hareketli uzaydaki dinamik özellikleri metal bolluklarıyla karşılaştırılarak metal bolluğu gradyentlerinin değişimleri araştırılacaktır. Elde edilen bulgular, Galaksi’nin radyal göç mekanizmasını da içeren kemo-dinamik modeller ile karşılaştırılacaktır. Böylece, hem Galaksi’nin disk bileşeninin oluşum ve evrimine dair modeller test edilip bu yapının kökenine dair senaryolar sınanacak, hem de radyal göçe maruz kalmış açık kümeler tespit edilecektir. Bununla birlikte, açık kümelerden elde edilecek bulgular, kümelerin yükseklik ölçeğinin, yüzey yoğunluğunun, yerel durağanlık standardı ile Oort sabitlerinin belirlenmesi ve popülasyon türlerinin ayırımının yapılmasına fırsat verecektir.

Üç yılda tamamlanması hedeflenen projenin toplam bütçesi yaklaşık 720,000 TL olup bursiyer olarak dört lisansüstü öğrencisi desteklenecektir. Bursiyerlerin tez çalışma konuları proje kapsamında olacaktır.