March
2023

The project which is titled "Analysis of Selected Open Clusters with Gaia III Data Release" was supported by IU BAP

Bu projede Gaia uydusunun üçüncü veri sürümü kullanılarak seçilen bir grup açık kümenin yapısal ve astrofizik parametrelerinin duyarlı bir şekilde tayin edilmesi hedeflenmektedir. Fotometrik tamlık sınırları belirlenen kümelerin yapısal parametrelerinin elde edilmesinde King modellemesi kullanılarak, kümelerin merkezi ve zemin yıldız sayı yoğunlukları, kor ve limit yarıçapları tayin edilecektir. Ardından fotometrik tamlık sınırları ve limit yarıçapı içinde kalan yıldızların kümeye üye olma olasılıkları k-means kümeleme algoritmasını kullanan UPMASK programıyla tayin edilecektir. Kümeye üye olma olasılığı yüksek yıldızların renk parlaklık diyagramları oluşturularak bu diyagramlar üzerinde PARSEC eş-yaş eğrileri geçirilmek suretiyle kümelerin astrofizik parametreleri olan kızarma, uzaklık modülü, yaş ve metal bolluğu değerleri tayin edilecektir. Astrofizik parametreleri hesaplanan açık kümelerin ortalama radyal hızları da hesaplanarak kinematik ve dinamik yörünge parametreleri elde edilecektir. Bu bulgular ile açık kümelerin disk popülasyon türleri belirlenecektir. Projenin 12 aylık bir süreç içinde tamamlanması planlanmıştır.