Projects

Ayrık Çift Yıldız Sistemlerinin Keşfedilmesinde Yeni Bir Yöntem

BİLİR S. (Executive), ALAN N.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

Güneş Civarındaki Yıldızlardan Galaktik Model Parametreleri

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - Continues

Gaia ve Tess Uydu Verilerinde Açık Kümeler: Değişen Yıldız Kesifleri ve Farklı Tür Değişen Yıldızların Parametreleriyle Yaş ve Kimyasal Bolluk Ilişkisinin Araştırılması

Tayfsal Bolometrik Düzeltme Hesabı

TUBITAK Project, 2023 - 2025

Samanyolu Galaksisindeki Açık Kümelerin Kinematiği

TUBITAK Project, 2022 - 2025

Enceladus Cüce Galaksisinin Samanyolu'nun Kimyasal Evrimine Etkisinin Araştırılması

Plevne O. (Executive)
TUBITAK Project, 2023 - 2025

Galaksi Diskinin Kimyasal Evriminin Araştırılması

Plevne O. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - 2025

Gezegenli Yıldızların Parametreleri ile Temel Astrofizikte Bazı İstatistik Bağıntılar ve Bu Bağıntılardaki Metal Bolluğu Etkisinin Araştırılması

Origin of Metal Poor Stars of Middle Spectral Type in the Solar Vicinity

Seçilmiş Açık Kümelerin Gaia III Veri Sürümüyle Analizi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - 2024

Czernik 41 ve NGC 1342 Açık Kümelerinin Yer ve Uzay Tabanlı Gözlemleri

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024

Makine Öğrenmesi Kullanılarak Galaktik Disk Popülasyonları İçin Yeni Bir Ayrım Yönteminin Geliştirilmesi

TUBITAK Project, 2022 - 2023

Çift Yıldızların Dinamik Evrimi: Değme Sınırının Araştırılması

TUBITAK Project, 2019 - 2022

Understanding Multi-Messenger Physics of Neutron Star Mergers and Gamma-Ray Bursts

Kataklismik Değişenlerin Galaktik Kinematiği Gaia Verilerinin Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

Galaksi Oluşumu Ve Evrim Senaryolarının Kırmızı Yığın Yıldızlarıyla İncelenmesi

Bilir S. (Executive), Alan N.
TUBITAK Project, 2021 - 2022

Güneş Civarının Kinematik İncelenmesi ve Haritalanması

TUBITAK Project, 2019 - 2022

Berkeley 68, NGC 1664, NGC 6939 ve Stock 20 Açık Kümelerinin Fotometrik ve Astrometrik Çalışması

Yontan T. (Executive)
TUBITAK Project, 2021 - 2022

Samanyolu'nun Yakın Komşuluğunda Bulunan Bazı Süpernova Kalıntılarının X-ışın Özellikleri

BİLİR S. (Executive), ALAN N.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

Czernik 2, Frolov 1, Ngc 7510 Ve Ngc 7654 Açık Kümelerinin Ccd Ubv Fotometrik Ve Gaia Astrometrik Analizi

Bilir S. (Executive)
TUBITAK Project, 2019 - 2020

Galaksimizdeki Radyal Metal Bolluğu Gradyentinin Açık Kümeler Yoluyla İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2020

Yakın Uzaydaki İki Çizgili Tayfsal ve Tutulmalı Ayrık Çift Yıldız Verileri ile Güncellenmiş Kütle-Parlaklık Bağıntısını Kullanıp Anakol Etkin Sıcaklıklarının İyileştirilmesi, Bolometrik Düzeltme Katsayılarının Hesaplanması

Kırmızı Yığın Yıldızlarının Yaş Tayini İçin Yeni Bir Yaklaşım

ÖNAL TAŞ Ö. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

İki ESO Açık Kümesinin Fotometrik Analizi

AK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

NGC 2414 ve NGC 2421 Açık Kümelerinin CCD UBV Fotometrisi

BİLİR S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

Galaksimizdeki Kalın Diskin Metal Bolluğu Gradyentinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

Yıldızların Peşinde Çizgi Film Atölyesi

Disk Yıldızlarının Galaktik Yörünge Pertürbasyonlarının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Genç Süpernova Kalıntısı 1E 0102.2-7219'un X-ışın Özellikleri

BİLİR S. (Executive), ALAN N.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

Samanyolu Galaksisinin Metal Bolluğu Haritası

TUBITAK Project, 2015 - 2018

Teleskoplar, Bilimsel Dedektörler ve Geleceğin Bilim İnsanları

TUBITAK Project, 2017 - 2017

NGC 2818 ve NGC 3603 Açık Kümelerinin Fotometrik Analizi

Bilir S. (Executive)
TUBITAK Project, 2016 - 2017

Galaktik Diskin Evriminin Açık Kümelerle İncelenmesi

TUBITAK Project, 2014 - 2017

Berkeley 18 ve NGC 1605 Açık Kümelerinin Fotometrik TUG gözlemleri-1

AK T. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

SEGUE verilerinden Kırmızı Dev Kolu için Işıma Gücü-Renk Bağıntıları

AK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

ÖTEGEZEGENLERİN FOTOMETRİK GÖZLEMLERİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

Radyal Hız Deneyindeki Kırmızı Yığın Yıldızlarının Kinematik Analizi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

NGC 2818 ve NGC 3603 Açık Kümelerinin Fotometrik ESO gözlemleri-1

BİLİR S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

NGC 225 Açık Kümesinin Fotometrik Analizi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

Güneş Civarındaki F-G Tayf Türü Anakol Yıldızlarından Radyal Metal Bolluğu Gradyenti

AK T. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

Galaksi Diskinin Fotometrik ve Tayfsal İncelenmesi: Burulma, Alevlenme ve Galaktik Çubuk

TUBITAK Project, 2012 - 2015

NGC 7068 Açık Yıldız Kümesinin Fotometrik Analizi

BİLİR S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

Galaktik Yapı Araştırmalarında Teknolojik Alt Yapının İyileştirilmesi

AK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

Çift Yıldızlarda Açısal Momentum ve Yörünge Evrimi

Ngc 6811 Ve Ngc 6866 Açık Kümelerinin Çok Renk Fotometrik Analizi

AK T. (Executive)
TUBITAK Project, 2013 - 2014

Kataklismik Değişen Yıldızların Galaktik Model Parametreleri

Bilir S. (Executive)
TUBITAK Project, 2013 - 2014

Dev Yıldızların Optik Ve Kızıllötesi Renk Dönüşümleri

AK S. (Executive)
TUBITAK Project, 2013 - 2014

Kataklismik Değişenlerin Galaktik Model Parametreleri

AK T. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

Çift ve Çoklu Yıldız Sistemlerin Çok Yönlü Analizlerinden İçinde Bulundukları Yıldız Oluşum Bölgelerinin Özelliklerinin Belirlenmesi

Kataklismik Degisen Yıldızların Galaktik Dinamigi

AK T. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Ve IST60 Teleskoplarının Gözlem Kalitelerinin Belirlenmesi

Bilir S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2012

F ve G Tayf Türünden Yıldızların Bayesian Yöntemle Yaş Tayini

AK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

RAVE Verilerinden Galaktik Diskin Yapısı

AK S. (Executive)
TUBITAK Project, 2011 - 2012

Dev Yıldızlar Için Işıma Gücü - Renk İlişkisi

TUBITAK Project, 2011 - 2012

Kirmizi Dev Yildizlar İçin Dönüşüm Formülleri

AK T. (Executive)
TUBITAK Project, 2011 - 2011

Delta Scuti Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Zonklama Özelliklerinin Belirlenmesi

TUBITAK Project, 2008 - 2011

Dev Yıldızlar için 2MASS, SDSS ve BVI Fotometrik Sistemleri

AK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2010

NGC 1513 Açık Kümesinin CCD BV ve 2MASS Fotometrik İncelenmesi

BİLİR S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2010

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümündeki Bilgisayar Laboratuvarının Yenilenmesi

AK S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2010

İstanbul Üniversitesi Gözlemevindeki Tarihi Carl Zeiss Jena Teleskobunun Bakım, Onarım ve Modernizasyonu

BİLİR S. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2010

Astronomi Ve Uzay Bilimleri Bölümündeki Bilgisayar Laboratuvarının Yenilenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2009 - 2010

Ayrık Örten Çift Yıldızlarının Kinematiği Ve Yörünge Evrimleri

TUBITAK Project, 2007 - 2009

RAVE Taramasındaki Anakol Yıldızlarının Kinematik Özelliklerinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2008 - 2009

Sloan Fotometrisi Yardımı Ile Yüksek Enlemli Alanlarda Metal Bolluğu Dağılımı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2008 Sustainable Development

Yüksek Galaktik Enlemli Yıldız Alanlarının 2MASS Verilerinden Galaktik Model Parametrelerinin Tayini

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2007

Aktif Kromosferli Çift Yıldızlar Kataloğu

Yüksek Galaktik Enlemli Yıldız Alanlarının SDSS Verilerinden Galaktik Model Parametrelerinin Tayini

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2007

ROTSE IIId Teleskobu Ile Anakol Ve Dev Yıldızların Ayırımı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2007

Galaksi Merkezine Zıt Doğrultudaki Bir Yıldız Alanının Sloan Fotometrisi Ile İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2006

İnce Disk Yıldızlarının Model Parametrelerinin Tayini

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2006

W UMa Tipi Örten Çift Yıldızların Kinematiği

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2005

Yeni Paralaks Tayini Yönteminin Uygulanması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2004

VEGA Fotometrisi Ile Galaksimize Ait Model Parametrelerinin Sınanması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2004

Yeni Metal Bolluğu Kalibrasyonunun SA54 Yıldız Alanına Uygulanması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2004

Galaksinin Sloan-Beş Renk Fotometresi Ile İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2000 - 2001

Uzak Yıldızların CCD Verileri Yardımı Ile Tayin Edilen Işıma Gücü Fonksiyonu, Pop I Ve Ara Pop II Yıldızlarında Metal Gradiyenti Ve Haloya Gaz Akışı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2000 - 2000

CCD-UBVI Verileri Yardımı Ile Kalın Diskte Ve Haloda Metal Bolluğu Dağılımı: Galaksimizin Halosuna Metalce Zengin Gaz Akışı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2000 - 2000 Sustainable Development

Güneş Civarındaki Işıma Gücü Fonksiyonunun Uzak Yıldızların CCD-UBVI Verileri Yardımı Ile Tayini

Project Supported by Higher Education Institutions, 2000 - 2000

Kalın Diskin Üç Modlu Metal Bolluğu Dağılımı: Galaksinin Evrimine Ait Bulgular

Project Supported by Higher Education Institutions, 1999 - 2000 Sustainable Development

Örnek Bir WEB Sitesi: Astronomi Ve Uzay Bilimleri Bölümü Ve Gözlemevi Araştırma Ve Uygulama Merkezi WEB Sayfası

Project Supported by Higher Education Institutions, 1999 - 2000

Galaksi Merkezine Yakın Bir Yıldız Alanının Yeni Yöntemlerle UBV Fotometrik İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 1997 - 1998

Plaut I Yıldız Alanının (I, J) Fotometrisi Ve Modellerin Galaksinin Şişkin Bölgesinde Geçerliliğinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 1997 - 1998

SA 51 Yıldız Alanının Farklı Yöntemlerle Fotometrik İncelenmesi

TUBITAK Project, 1995 - 1996