About


Hücreler, RNA’ların yapılarını, işlevlerini ve kararlılıklarını kontrol etmek için onları kimyasal olarak modifiye ederler. Çok yakın zamana kadar, sadece kodlamayan RNA (ncRNA) türlerinin RNA modifikasyonlarına sahip olduğu düşünülüyordu. Ancak bu bilgilerimiz, mRNA'larda N6-metiladenozin (m6A) ve psödoüridin (Ψ) gibi çeşitli modifikasyonların keşfedilmesiyle güncellenmiştir. Yeni bilgiler ışığında mRNA'lar üzerindeki nükleozid modifikasyonları gen düzenlemesinin yeni bir kontrol katmanı olarak karşımıza çıkmaktadır. ncRNA'lar ve mRNA'lar üzerinde bulunan modifikasyonların dağılımının, transkripsiyon ve translasyonda dahil olmak üzere bir çok mekanizma üzerinden protein üretimini etkileme yani değiştirme potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, RNA modifikasyonlarının, hücre gelişimi ve farklılaşması ve cinsiyet belirleme dahil olmak üzere temel biyolojik fonksiyonları önemli derecede etkiliyor olması şaşırtıcı değildir. Bazı RNA modifiye edici enzimlerdeki mutasyonların kanser, konjenital anomaliler, zihinsel engellilik, mikrosefali ve büyüme bozukluğu ile bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Biz İstanbul Üniversitesi RNA Biyolojisi Araştırma Grubu olarak RNA molekülleri üzerindeki kimyasal modifikasyonların moleküler ve hücre düzeyinde etkilerini ve rollerini moleküler biyokimya, biyoinformatik ve genetik yöntemler kullanarak anlamaya çalışıyoruz.