Arş.Gör.Dr.

Rumeysa DEVECİ


İstanbul Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Tıpta Yandal Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bd, Türkiye

2012 - 2016

2012 - 2016

Tıpta Uzmanlık

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları , Türkiye

2006 - 2012

2006 - 2012

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Tıpta Uzmanlık

İmmatür beyinde hiperoksiye bağlı hasara Levetiracetam'ın etkisi

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Neonatoloji

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Young Investigator Educational Day

Sağlık ve Tıp

SIOP, Dublin

2016

2016

Nöroimmünoloji Kursu

Sağlık ve Tıp

18.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya

2016

2016

Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Kursu

Sağlık ve Tıp

38.Pediatri Günleri, İstanbul

2016

2016

Epilepsi Kursu

Sağlık ve Tıp

18.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Antalya

2016

2016

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

Sağlık ve Tıp

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul

2015

2015

Pediatrik Radyoloji Kursu

Sağlık ve Tıp

TPK Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, İstanbul

2015

2015

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu

Sağlık ve Tıp

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul

2015

2015

İleri Mekanik Ventilasyon Kursu

Sağlık ve Tıp

UNEKO-23, Adana

2014

2014

Neonatal Resüsitasyon Kursu

Sağlık ve Tıp

Medipol Üniversitesi, İstanbul

2014

2014

Noninvasive Ventilation Workshop

Sağlık ve Tıp

PICC 2014

2013

2013

Temel Sağlık Arapçası Eğitimi (30 saat)

Sağlık ve Tıp

Akademi Lisan Ve İlmi Araştırmalar Derneği, İstanbul

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Onkoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

HOW CAN WE TREAT LIGNEOUS CONJUNCTIVITIS IN HEREDITARY PLASMINOGEN DEFICIENCY?

Tugcu D. , Karaman S., Tuna R. , Bilici M., Altinkurt E., Cukurova F., et al.

HAEMOPHILIA, cilt.26, ss.149, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Congenital Infantile Fibrosarcoma Mimicking a Vascular Lesion

Unuvar A., Tuna R. , Ocak S., Karakas Z. , Bilici M., Bayramoglu Z. , et al.

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, cilt.66, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

A Case of Relapsed Hepatoblastoma Presenting with Occipital Condyle Syndrome

Tugcu D. , Tuna R. , Ocak S., Alpkiray M. F. , Karaman S., Unuvar A., et al.

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, cilt.66, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Extrarenal Rhabdoid Tumor Presented with Brachial Plexus Palsy in a Two-Year-Old Boy

Karakas Z. , Ocak S., Tuna R. , Tugcu D. , Karaman S.

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, cilt.65, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Sirolimus for the Treatment of Children with Complex Vascular Anomalies

Tugcu D. , Ocak S., Bayramoglu Z. , Karagenc A. O. , Tuna R. , Karaman S., et al.

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, cilt.65, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Botryoid Wilms Tumor: A Rare Presentation of aWell-known Childhood Cancer

Ocak S., Tuna R. , Cetin B., Tugcu D. , Karaman S., Oktar T. M. , et al.

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, cilt.65, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center

Tuna R.

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.1-4, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Akut Lenfoblastik Lösemide İmmunfenotipleme ve Klinik ile İlişkisi

Garipardıç M., Karakaş Z. , Tuna R. , Ünüvar A.

Çocuk Dergisi, cilt.19, ss.21-26, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

How Should We Treat Infantile Fibrosarcoma?

Tuna R. , Tuğcu D. , Bilici M. , Karaman S. , Aydın A., Aydemir L. , et al.

SIOP 2020 | Virtual Paediatric Oncology Congress, 14 - 17 Ekim 2020, ss.403-404

2020

2020

Konjenital İnfantil Fibrosarkom; Nasıl Tedavi Edelim?

Tuna R. , Tuğcu D. , Bilici M. , Karaman S. , Aydın A., Aydemir L. , et al.

Pediatri Günleri, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2020, ss.44-45

2020

2020

DEMİR TEDAVİSİNE DİRENÇLİ DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ:IRIDA

Akay N. , Tuna R. , Durak Ö., Yeşil Sayın G. , Karakaş Z.

42.Pediatri Günleri, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2020, ss.47-48

2019

2019

Two-year experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center

Karakas Z. , Tuna R. , Aydinli N., Sencer S. , Karaman S., Tugcu D. , et al.

10th Eurasian Hematology Oncology Congress, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2019, cilt.85 identifier

2019

2019

Congenital factor XIII deficiency with the presence of inhibitor: a case report

Karaman S., Unuvar A., Tugcu D. , Bilgili F., Genç Ş. C. , Ocak S., et al.

10th Eurasian Hematology Oncology Congress, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2019, cilt.85 identifier

2018

2018

Pediatric thrombosis: a single center experience

Ocak S., Karaman S., Bayramoglu Z. , Tugcu D. , Unuvar A., Aydogdu S., et al.

9th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC), İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, cilt.73 identifier

2018

2018

Recurrent gastrointestinal bleeding in a patient with von Willebrand disease: successful treatment with propranolol

Karaman S., Tugcu D. , Onal Z. , Aydogdu S., Karagenc A. O. , Unuvar A., et al.

9th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC), İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, cilt.73 identifier

2018

2018

Long term side effects of childhood acute lymphoblastic leukemia therapy on bone mineral metabolism

Caliskan S. G. , Karaman S., Bas F., Unuvar A., Aydogdu S., Karagenc A. O. , et al.

9th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC), İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, cilt.73 identifier

2018

2018

How can we treat Hodgkin lymphoma developed after hematopoietic stem cell transplantation due to IL10R deficiency, Crohn disease and EBV infection?

Tugcu D. , Ocak S., Tuna R. , Onal Z. , Karaman S., Yucel E., et al.

9th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC), İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, cilt.73 identifier

2018

2018

Nivolumab experience in a patient with refractory Hodgkin lymphoma

Karaman S., Tugcu D. , Aydogdu S., Karagenc A., Dogan O., Turkmen A., et al.

9th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC), İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, cilt.73 identifier

2018

2018

Hodgkin lymphoma developed after hematopoietic stem cell transplantation due to IL10R deficiency and Crohn disease

Tugcu D. , Karagenc A. O. , Onal Z. , Karaman S., Ocak S., Tuna R. , et al.

9th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC), İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, cilt.73 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Sempatik Sinir Dokusu Tümörleri, Nöroblastom

Tuğcu D. , Tuna R.

Pediyatri, Olcay Neyzi,Türkan Ertuğrul,Feyza Darendeliler, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.1715-1720, 2020

2019

2019

Yenidoğanda Batında Kitlenin Nadir Bir Sebebi "Renal Ven Trombozu"

Tuna R. , Karaman S. , Ünüvar A. , Tuğcu D. , Bayramoğlu Z. , Ocak S., et al.

Çocuk Hematoloji-Onkolojide Olgular, Tülin Tiraje Celkan,Meryem Albayrak, Editör, Galenos Yayınevi, İstanbul, ss.176-178, 2019


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1