Doç.Dr.

Sabahattin NAL


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1995 - 2000

1995 - 2000

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1992 - 1997

1992 - 1997

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1984 - 1987

1984 - 1987

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2014 - 2014

2014 - 2014

Doç.Dr.

Gazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

2002 - 2014

2002 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

1995 - 2002

1995 - 2002

Araştırma Görevlisi

Niğde Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Fighting Democracy

NAL S.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.57-90, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmede Ulusal Güvenlik ve İfade Özgürlüğü

NAL S.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, ss.104-128, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Vicdani Ret

NAL S.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.253-274, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukukunda Ulusal Güvenlik ve İfade Özgürlüğü

NAL S.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, ss.212-245, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Demokrat Parti'nin 1950-54 Dönemi Din Siyaseti

NAL S.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.60, ss.137-171, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

Demokratik Toplum Düzeni ve Parti Yasakları

NAL S.

Gündoğan Yayınları, İstanbul, 2014

2010

2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ HUKUKUNDA AZINLIK HAKLARI

NAL S.

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010