Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1988 - 1992Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya, Türkiye

 • 1985 - 1988Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1976 - 1980Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1992Doktora

  “Akut myokard infarktüsünde risk faktörü olarak Lp (a)’nın değerlendirilmesi ve diğer lipoproteinler ile ilgili risk faktörleri ile kıyaslanması”

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

 • 1988Tıpta Uzmanlık

  “Malignite ve Sirotik asit sıvılarının ayrılmasında asit sıvısındaki lipitlerin değeri ve protein düzeyleri ile karşılaştırılması “

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstüİngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği

  İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi , TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 • 2012Kalite Yönetimi

  Lead Auditor(ISO9001:2008)(Training Course) , Naviga Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri

 • 2012Kalite Yönetimi

  TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar-Kalite ve Yeterlilik için özel şartlar Temel Eğitimi , TSE

 • 2010Kalite Yönetimi

  TS ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi temel eğitimi , TSE

 • 2010Kalite Yönetimi

  Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi , TSE

 • 2010Kalite Yönetimi

  TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi , TSE

 • 2010Kalite Yönetimi

  TS EN ISO 9001 KaliteYönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi , TSE

 • 2010Kalite Yönetimi

  TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme-Bilinçlendirme Eğitimi , TSE