Eğitim Bilgileri

Tıpta Uzmanlık, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Anesteziyoloji Ad, Türkiye 1995 - 1999

Yaptığı Tezler

Tıpta Uzmanlık, Pediatrik Operasyonlarda Halotan ile Sevofluran Etkilerinin Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji, 1999

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Anesteziyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Uzman, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anestezyoloji, 2000 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

SAVRAN KARADENİZ M., KULAKSIZ MAMMADOV B., ŞENTÜRK ÇİFTÇİ H., ORHAN SUNGUR M., TUĞRUL K. M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Major Ürolojik Operasyonlarda Perioperatif Dönemde Liberal Ve Restriktif Sıvı Yönetiminin Endotelyal Glikokaliks Tabakası Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, 2019 - Devam Ediyor
SAVRAN KARADENİZ M., ŞENTÜRK E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, GERİATRİK ÜROLOJİK ONKOLOJİK CERRAHİLERDE POSTOPERATİF KOGNİTİF DİSFONKSİYON VE BEYİN HASARI BİYOBELİRTEÇLERİNİN İLİŞKİSİ, 2020 - 2021
Savran Karadeniz M., Şentürk Çiftçi H., Orhan Sungur M., Şalvız E. A., Tuğrul K. M., Oktar T. M., TÜBİTAK Projesi, Postoperatif Ağrı Tedavisinde Opioid Analjeziklere Cevapla İlişkili Olabilecek Comt, Serotonin, Oprm 1, Abcb 1, Ugt2b7 Genlerinin Varyantlarının Araştırılması, 2019 - 2020
TUĞRUL K. M., SİVRİKOZ N., SAVRAN KARADENİZ M., ŞENTÜRK ÇİFTÇİ H., OĞUZ F., NANE İ., ŞALVIZ E. A., TEFIK T., KISA İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Comparison of Two Different Inhalation Anesthetics on Grafted Kidney Function in Patients Undergoing Renal Transplantation Surgery Desflurane or Sevoflurane, 2018 - 2018
SAVRAN KARADENİZ M., NANE İ., ŞENTÜRK ÇİFTÇİ H., ERDEM S., TUĞRUL K. M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, EFFECTS OF DIFFERENT VOLATILE ANAESTHETICS ON CXCL9 AND CXCL10 IN KIDNEY TRANSPLANT SURGERIES, 2017 - 2017
DEMİR E., ŞENTÜRK ÇİFTÇİ H., AYDIN F., OĞUZ F., SAVRAN KARADENİZ M., NANE İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, LEVELS OF SERUM AND URINARY CXCL10 PREDİCTS FOR ACUTE REJECTION IN RENAL TRANSPLANTATION, 2017 - 2017
ŞENTÜRK ÇİFTÇİ H., SAVRAN KARADENİZ M., OĞUZ F., DORAK M. T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Examination of the Regulation of CXCL10 Expression and CXCL10 DNA Sequence Variation and Disease Associations, 2017 - 2017
TUĞRUL K. M., MAMMADOV O., SAVRAN KARADENİZ M., OĞUZ F., AKGÜL S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Radikal sistektomi operasyonu geçiren hastalarda kombine genel/epidural anestezinin serum IL-1 beta, TNF-alfa ve IFN-gama üzerine etkileri, 2016 - 2017
ŞALVIZ E. A., SAVRAN KARADENİZ M., ORHAN SUNGUR M., HOCAOĞLU E., ÇELET ÖZDEN B., TUĞRUL K. M., SİVRİKOZ N., ÖZONUR A., ALTUN BİNGÖL D., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ULTRASOUNDGUIDED BILATERAL THORACIC PARAVERTEBRAL BLOCKS AS AN ADJUNCT TO GENERAL ANAESTHESIA IN PATIENTS UNDERGOING REDUCTION MAMMOPLASTY A HISTORICAL COHORT STUDY REDÜKSİYON MAMOPLASTİ CERRAHİSİ GEÇİREN HASTALARDA GENEL ANESTEZİYE EK OLARAK ULTRASON-EŞLİĞİNDE BİLATERAL TORASİK PARAVERTEBRAL BLOK UYGULAMASI: TARİHİ KOHORT ÇALIŞMA, 2016 - 2017
SAVRAN KARADENİZ M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Can surgical approach affect postoperative analgesic requirements following laparoscopic nephrectomy: transperitoneal versus retroperitoneal?, 2015 - 2015

Metrikler