Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department of Sociology, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Kentin Mekânsal Dönüşümü ve Toplumsal Gerilimler: İstanbul Örneğİ

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sosyoloji Anabilim Dalı

 • 2006 Postgraduate

  Gecekondudan Varoşa Kadının Değişen Statüsü: Bayramtepe Örneği

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sosyoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018Eğiticinin Eğitimi

  Education Management and Planning , İ.ü