Dr.Öğr.Üyesi

Süleyman ÇOBAN


Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır

Eğitim Bilgileri

2007 - 2013

2007 - 2013

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği/Silvikültür, Türkiye

2005 - 2007

2005 - 2007

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği/Silvikültür, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Bolu-Ayıkaya Bölgesi Bitki Toplumları ve Meşcere Kuruluş Özellikleri

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği/Silvikültür

2007

2007

Yüksek Lisans

Bolu-Aladağ Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde Doğal Gençleşme Örnekleri Üzerine Araştırmalar

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği/Silvikültür

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Eğitim Yönetimi ve Planlama

R ile Veri Bilimi Eğitimi

YTÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler

TUBİTAK-2237 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi

2013

2013

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Workshop on the use of the software tools TURBOVEG and JUICE

SIGNAL PROJECT - Celal Bayar Üniversitesi

2012

2012

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Multivariate Analysis of Ecological Data

University of South Bohemia Faculty of Science

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ormancılık, Orman Mühendisliği, Silvikültür, Silvikültür Tekniği , Silvikültürün Biyolojik Esasları , Bitki Sosyolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

2005 - 2015

2005 - 2015

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Numerical classification of the forest vegetation in the Western Euxine Region of Turkey

ÇOBAN S. , Willner W.

PHYTOCOENOLOGIA, cilt.49, ss.71-106, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Forest communities and ecological differentiation of the Mt. Elmacik (Duzce, Turkey)

Aksoy N., Coban S.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, cilt.38, ss.923-929, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Yersel lazer tarayıcı sistemler ile kentsel yeşil alanlarda bazı ağaç parametrelerinin belirlenmesi

AKGÜL M. , YURTSEVEN H. , AKBURAK S. , ÇOBAN S.

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, cilt.66, ss.445-458, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Ecological indicator values of forest communities in Çitdere Region (Yenice-Karabük)

ÇOBAN S.

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, cilt.66, ss.278-287, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Selanik’te bulunan Atatürk Evi Bahçesi’ndeki tarihi nar ağacına uygulanan bakım ve koruma önlemleri

ÇOBAN S.

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, cilt.66, no.1, ss.184-195, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Bahçeköy Valide Sultan Caddesi Çınarlarında Bakım Sorunları ve Budama Uygulamaları

ÇOBAN S.

İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, cilt.62, ss.71-87, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

The Vegetation Analysis of Mixed Uludag Fir (Abies bornmülleriana Mattf.) Forests in Bolu Ayıkaya Region7Turkey

ÇOBAN S. , ÖZALP G.

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.62-73, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Konya-Karapınar Yöresi Haloxylon sp. Türlerine Eşlik Eden Vejetasyon Örtüsünün İncelenmesi [Investigation of Vegetation Cover Accompanying To Haloxylon sp. in Konya-Karapinar District]

Özel H. B. , ÇOBAN S. , Kırdar E., Öner N.

International Scientific Forum on ”Rehabilitation and Restoration of Degraded Forests, Astana, Kazakistan, 08 June 2018 - 12 June 2015, ss.118 Creative Commons License

2018

2018

The Effect of Low Temperature Degrees on Pedunculate Oak (Quercus robur L.) Seeds

İmal B., ÇALIŞKAN A. , ÇOBAN S. , Meşe Ö.

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 April 2018, ss.1

2018

2018

Fungi Associated with Pedunculate Oak (Quercus robur L.) Acorns Exposed to Low Temperatures

Oskay F., İmal B., Meşe Ö., ÇALIŞKAN A. , ÇOBAN S.

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 April 2018, ss.1

2017

2017

Determination of Acorn Yield on Sessile Oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)

ÇALIŞKAN A. , ÇOBAN S. , İmal B.

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 October 2017, ss.117

2017

2017

A Phytosociological Study of Steppe and Steppe Forest in the Vicinity of Cappadocia, Central Anatolia, Turkey

Şekerciler F., Kenar N., ÇOBAN S.

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 October 2017, ss.83

2017

2017

Development of a national vegetation database for Turkey: a preliminary study

ÇOBAN S.

Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Prizren, Kosova, 13 - 16 July 2017, ss.23

2017

2017

Forest communities of Küre Mountains in Bartın, Turkey

Aksoy N., Tunçkol B., ÇOBAN S. , Zengin H.

Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, 37th meeting, Prizren, Kosova, 13 - 16 July 2017, ss.15

2017

2017

Maquis Communities of Küre Mountains in Bartın, Turkey

Aksoy N., Tunçkol B., ÇOBAN S. , Zengin H.

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017, ss.139

2017

2017

Geophytes of the Küre Mountains National Park (Bartın Section)

Tunçkol B., Aksoy N., ÇOBAN S. , Zengin H.

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017, ss.59

2016

2016

Determination of Forest Canopy Gap Characteristics Using Unmanned Aerial Vehicles

ÇOBAN S. , YURTSEVEN H. , AKGÜL M. , AKBURAK S.

1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016), Bursa, Türkiye, 2 - 04 June 2016, ss.23

2016

2016

Diversity and Ecological Differentiation of Forest Vegetation in Elmacik Mountain of Duzce, Turkey

Aksoy N., ÇOBAN S.

25th Meeting of European Vegetation Survey, Roma, İtalya, 6 - 09 April 2016, ss.12

2016

2016

FLORA AND VEGETATION DIVERSITY OF KÜRE MOUNTAINS IN BARTIN, TURKEY

Tunçkol B., Aksoy N., ÇOBAN S. , Zengin H.

25th Meeting of European Vegetation Survey, Roma, İtalya, 6 - 09 April 2016, ss.105

2016

2016

FOREST COMMUNITIES OF THE ARGÖZÜ VALLEY IN KIBRISCIK, BOLU (TURKEY)

Güneş N., aksoy n., ÇOBAN S. , Arslan S.

25th Meeting of European Vegetation Survey, Roma, İtalya, 6 - 09 April 2016, ss.41

2016

2016

NUMERICAL CLASSIFICATION OF PLANT COMMUNITIES OF ISTANBUL-BELGRADE FOREST (TURKEY)

ÇOBAN S. , BAYRAKTAR S.

25th Meeting of European Vegetation Survey,, Roma, İtalya, 6 - 09 April 2016, ss.27

2015

2015

ÇOK PERVANELİ (MULTİKOPTER) İHA SİSTEMLERİ İLE ELDE EDİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YURTSEVEN H. , AKGÜL M. , AKBURAK S. , ÇOBAN S.

IV. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı ve Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 4 June - 06 May 2015, ss.1

2015

2015

YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERLE YÜKSEK HASSASİYETTE MEŞCERE PARAMETRELERİNİN ÜRETİLMESİ

AKGÜL M. , YURTSEVEN H. , AKBURAK S. , ÇOBAN S.

IV. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı ve Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 4 June - 06 May 2015, cilt.2, ss.1

2014

2014

Change of Main Tree Species Composition in Belgrade Forest, Istanbul: Its Past and Present Status

ÇOBAN S. , AKGÜL M.

23rd International Workshop of the European Vegetation Survey (EVS), Ljubljana, Slovenya, 8 - 12 May 2014, ss.118

2014

2014

Plant Communities of Ayıkaya Region in Bolu/Turkey

ÇOBAN S.

23rd International Workshop of the European Vegetation Survey (EVS), Ljubljana, Slovenya, 8 - 12 May 2014, ss.49

2014

2014

Towards a National Forest Vegetation Database of Turkey

Kavgacı A., Yalçın E., Arslan M., ÇOBAN S. , Erdoğan N., Köse M., et al.

23rd International Workshop of the European Vegetation Survey (EVS), Ljubljana, Slovenya, 8 - 12 May 2014, ss.48

2012

2012

Natural Distribution Chacteristics of Taurus Fir (Abies cilicica Carr.)

BOZKUŞ H. F. , ÇOBAN S.

14th International Fir Symposium, Kastamonu University, Türkiye, 1 - 04 August 2012, ss.63

0

0

The Vegetation of Sultan Serisi Forests in Bolu-Turkey

Aksoy H., ÇOBAN S. , Tokcan M., ÖZALP G.

52nd International IAVS (International Association for Vegetation Science) Symposium on “Vegetation Processes and Human Impact in a Changing World, Yunanistan, ss.15

2008

2008

Ormanlar ve Çevre

BOZKUŞ H. F. , ÇOBAN S.

Çevre ve Din Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 June 2008, cilt.2, ss.219-231

2007

2007

Kent Ağaçlarında Başlıca Bakım Sorunları Ve Budama Esasları

BOZKUŞ H. F. , ÇOBAN S.

Kent Ağaçları ve Süs Bitkilerinde Bakım ve Budama Esasları Semineri, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 January 2007, ss.63-83

Kitap & Kitap Bölümleri

2011

2011

Turbalıklar (Mire/Peatland-Moore)

Minayeva T., ÇOLAK A. H. , ÇOBAN S. , KIRCA S. , ÖZALP G.

Turbalıklarda Biyolojik Çeşitlilik ve Turbalık Peyzajları, Çolak, A.H., Günay, T., Editör, Tor Ofset San. Tic. Ltd., İstanbul, ss.109-171, 2011

Desteklenen Projeler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Istranca Meşesinde tohum verimi üzerine araştırmalar

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÇOBAN S.

2018 - 2018

2018 - 2018

Ekosistemler Arası Blime Yolculuk

TÜBİTAK Projesi

ÇOBAN S.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University (JFFIU)

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2017

Eylül 2017

Çankırı Orman Fakültesi Dergisi

Diğer Dergiler

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Yükseköğretim Kurumları Destekli ProjeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2014

2014

23rd European Vegetation Survey Workshop

Katılımcı

ljubljana-Slovenya

2013

2013

Workshop on the use of the software tools TURBOVEG and JUICE for large-scale vegetation data storage and analysis

Katılımcı

Manisa-Türkiye

2012

2012

60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri Sempozyumu

Katılımcı

Bolu-Türkiye

2012

2012

14th International Fir Symposium

Katılımcı

Kastamonu-Türkiye

2012

2012

21st Workshop of European Vegetation Survey

Katılımcı

Viyana-Avusturya

2012

2012

Multivariate Analysis of Ecological Data using Canoco

Katılımcı

Ceské Budejovice-Çek Cumhuriyeti

2011

2011

Uluslararası Odundışı Orman Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Isparta-Türkiye

2009

2009

12th International Silver Fir Symposium

Katılımcı

Hittisau -Avusturya

2009

2009

52nd IAVS Symposium on Vegetation processes and human impacts in a changing world

Katılımcı

Girit-Yunanistan

Burslar

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

2214-Yurt Dışı Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 10

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Sare Yakuboğlu, Belgrad Ormanında küçük strüktürler üzerine araştırmalar - Orman Fakültesi, Silvikültür ABD

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Nigar KÜÇÜK, Marmara Bölgesi’nde Doğal Yetişen Otsu Bitkilerin Yeşil Çatı Sistemlerinde Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi. - Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı

Kasım-2017

Kasım 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Mücahit Ak, İstanbul-Elmalı Kent Ormanının memeli faunası - Orman Fakültesi, Orman Entomolojisi ve koruma ABD

Duyurular & Dokümanlar

Bitki sosyolojisi-Doğallık dereceleri, Bitki sosyolojisinin kullanım alanları
Sunum
20.12.2017
Bitki sosyolojisi: Toplum yayılışı
Sunum
20.12.2017
Bitki sosyolojisi: Vejetasyon verisinin analizi
Sunum
20.12.2017
Bitki sosyolojisi: Vejetasyon alımlarının değerlendirilmesi, toplum sistematiği
Sunum
20.12.2017
Bitki sosyolojisi: Vejetasyon alım yöntemleri
Sunum
20.12.2017
Bitki sosyolojisi-Bitkilerin CSR stratejisi
Sunum
25.10.2017
Bitki Sosyolojisi-Fizyolojik&ekolojik davranış
Sunum
25.10.2017
Bitki Sosyolojisi-Dünyadaki bitki formasyonlarının sınıflandırılması
Sunum
25.10.2017
Bitki Sosyolojisi-Bitki toplumlarının oluşmasında etkili olan faktörler
Sunum
25.10.2017
Bitki Sosyolojisi-Rekabet
Sunum
25.10.2017
Bitki Sosyolojisi Raunkiaer'in yaşam biçimleri
Sunum
10.10.2017
Bitki Sosyolojisi Giriş
Sunum
10.10.2017