Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Kasım 2018 Ebeveynlerin Çocuklarına Yönelik Oyuncak Seçimine İlişkin Tutumları

    Türk PEdiatri Kurumu

  • Kasım 2018 Develpoment of a Training Materai for Helathcare Professionals to Educate PArents During Health Child Vsisits for the First Five Years of Age

    1st international Eurasina Congress of Social PEdiatrics

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 336

h-indeksi (WOS): 10