Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2022 Mediation Award Ceremony and Symposium and Evaluation MeetingSustainable Development

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2022 Evaluation of the Constitutional Court's Annulment of PPC Art. 308/ASustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2022 Regimes of restriction of rights and freedoms in the light of constitutional court decisionsSustainable Development

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2021 Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi-İhtiyaç Analizi Toplantısı

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 2021 Presumption of Innocence and Right to Good Reputation SymposiumSustainable Development

  Audience

  Ankara, Turkey

 • 2021 The Project of Promoting Alternative Dispute Resolution in Turkey-Field Assessment Meeting

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2021 16. Criminal Law DaysSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Law on Earthquake in the Light of National and International Judicial Decisions (Pre-Earthquake Obligations – Post-earthquake Rights) International SymposiumSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2021 International Scientific Conference: “World in front of New Challenges and Modern Law Tasks”Sustainable Development

  Invited Speaker

  Tbilisi, Georgia

 • 2021 The Panel for Alternative Dispute Resolutions in Penal Law

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Evaluation Meeting of the Appeal in its 5th Anniversary

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 2020 15. Criminal Law DaysSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ve Basit & Seri Yargılama Çalıştayı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2018 13. Ceza Hukuku Günleri

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2018 VI. International conference: “Public procurement law: issues of enforcement

  Attendee

  Moscow, Russia

 • 2018 Liberalisierung der Systeme zur Drogenkontrolle

  Attendee

  Tbilisi, Georgia

 • 2018 Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2018 Abschiedskolloquium Prof. Gropp: Populismus und alternative Fakten – (Straf)Recht in der Krise

  Attendee

  Frankfurt, Germany

 • 2017 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Bankacılık Zimmeti ve Kredi Dolandırıcılığı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Victimology and Victim Protection in the Balkans

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Türkiye-Makedonya Hukuk Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Ceza Hukukunda Mağdur Haklarının Analizi Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 12. Ceza Hukuku Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 37. Strafrechtslehrertagung

  Attendee

  Wien, Austria

 • 2017 Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi-6

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Ceza Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu

  Attendee

  Rize, Turkey

 • 2017 Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Müzik Alanında Fikri Hakların Korunması

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days

  Attendee

  Zagreb, Croatia

 • 2017 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2016 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Yuvarlak Masa Toplantısı: Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 11. Ceza Hukuku Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Çocuk Adaletinde Yeni Arayışlar Çalıştayı

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 2016 Sporda Çocuk Koruma Eğitimi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 3. Türkiye-Slovenya Hukuk Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 3. Türkiye- Kore Ceza Hukuku Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 2. Ceza Hukuku Reformları Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Adli ve Önleme Amaçlı DenetlenmesiSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2014 Bilişim Hukuku Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2014 Fikri ve Sınaî Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2014 2nd Croatia - Turkey Jurists' Day

  Attendee

  Dubrovnik, Croatia

 • 2014 Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü Konferansı

  Attendee

  Turkey

 • 2013 Das 2. Türkische-Koreanische Strafrechtssymposium

  Attendee

  Seul, South Korea

 • 2013 2nd Turkish-Slovenian Penal Law Days

  Attendee

  Bled, Slovenia

 • 2013 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2013 Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru II – Adil Yargılanma Hakları ve Ceza Muhakemesi Semineri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2012 1. Türkiye-Azerbaycan Hukuk Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Türk Ceza Hukuku Reformu’nun 7. Yılı Etkinlikleri, Türkiye - Bosna-Hersek Hukuku Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Suça Sürüklenen ve Suç Mağduru Çocukları Koruma Modelleri ÇalıştayıSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2011 1. Türkiye - Kore Ceza Hukuku Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey