Achievements & Reputation

Publication

64

Congress and Symposium Activities

 • 09 May 2024 - 09 May 2024 International Symposium on Reconciliation

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 15 December 2023 - 15 December 2023 Workshop on Serial Trial Procedure and Postponement of the Opening of a Public Lawsuit

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 30 November 2023 - 01 December 2023 Evaluation of the Forensic Interview ProtocolSustainable Development

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 17 November 2023 - 23 November 2023 13th International Crime and Punishment Film Festival

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 19 October 2023 - 22 October 2023 18th Forensic Medicine Days with International Participation

  Moderator

  Antalya, Turkey

 • 28 September 2023 - 30 September 2023 18th Turkish Penal Law Days

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 23 June 2023 - 25 June 2023 Challenges of Modern Public Law

  Invited Speaker

  Batumi, Georgia

 • 08 May 2023 - 08 May 2023 Evaluation of the Practice of the Professional Responsibility Board and the Amendments to the Private Hospitals Regulation

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 26 April 2023 - 28 April 2023 Kurultai on CybercrimeSustainable Development

  Invited Speaker

  Bursa, Turkey

 • 07 January 2023 - 08 January 2023 Sports Clubs and Sports Federations Law and Good Governance in Sports in the Light of the Global Developments - Certificate Program

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 26 October 2022 - 26 October 2022 Football and Criminal LawSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 20 October 2022 - 20 October 2022 Evaluation of Theft and Roberry Crimes in the Context of Comparative Law in the 17th Year of the Turkish Criminal Law ReformSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 13 October 2022 - 16 October 2022 17th Forensic Medicine Days with International ParticipationSustainable Development

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 08 June 2022 - 09 June 2022 Mediation Award Ceremony and Symposium and Evaluation MeetingSustainable Development

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 27 May 2022 - 27 May 2022 Evaluation of the Constitutional Court's Annulment of PPC Art. 308/ASustainable Development

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 16 May 2022 - 17 May 2022 Regimes of restriction of rights and freedoms in the light of constitutional court decisionsSustainable Development

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 13 December 2021 - 14 December 2021 Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi-İhtiyaç Analizi Toplantısı

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 08 November 2021 - 09 November 2021 Presumption of Innocence and Right to Good Reputation SymposiumSustainable Development

  Audience

  Ankara, Turkey

 • 04 November 2021 - 05 November 2021 The Project of Promoting Alternative Dispute Resolution in Turkey-Field Assessment Meeting

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2021 - 03 June 2021 16. Criminal Law DaysSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 24 May 2021 - 24 May 2021 Law on Earthquake in the Light of National and International Judicial Decisions (Pre-Earthquake Obligations – Post-earthquake Rights) International SymposiumSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 10 April 2021 - 10 April 2021 The Panel for Alternative Dispute Resolutions in Penal Law

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 21 January 2021 - 21 January 2021 Evaluation Meeting of the Appeal in its 5th Anniversary

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 31 May 2020 - 01 June 2020 15. Criminal Law DaysSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2019 - 01 March 2019 Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ve Basit & Seri Yargılama Çalıştayı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 June 2018 - 01 June 2018 13. Ceza Hukuku Günleri

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 June 2018 - 01 June 2018 VI. International conference: “Public procurement law: issues of enforcement

  Attendee

  Moscow, Russia

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 Liberalisierung der Systeme zur Drogenkontrolle

  Attendee

  Tbilisi, Georgia

 • 01 April 2018 - 01 April 2018 Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 February 2018 - 01 February 2018 Abschiedskolloquium Prof. Gropp: Populismus und alternative Fakten – (Straf)Recht in der Krise

  Attendee

  Frankfurt, Germany

 • 01 October 2017 - 01 October 2017 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Bankacılık Zimmeti ve Kredi Dolandırıcılığı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 21 September 2017 - 23 September 2017 Victimology and Victim Protection in the Balkans

  Moderator

  Budapest, Hungary

 • 01 September 2017 - 01 September 2017 Türkiye-Makedonya Hukuk Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2017 - 01 June 2017 12. Ceza Hukuku Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2017 - 01 June 2017 Ceza Hukukunda Mağdur Haklarının Analizi Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 37. Strafrechtslehrertagung

  Attendee

  Wien, Austria

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Ceza Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu

  Attendee

  Rize, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi-6

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Müzik Alanında Fikri Hakların Korunması

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days

  Attendee

  Zagreb, Croatia

 • 01 February 2017 - 01 February 2017 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 June 2016 - 01 June 2016 11. Ceza Hukuku Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2016 - 01 June 2016 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Yuvarlak Masa Toplantısı: Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2016 - 01 March 2016 Çocuk Adaletinde Yeni Arayışlar Çalıştayı

  Attendee

  Mersin, Turkey

 • 01 January 2016 - 01 January 2016 Sporda Çocuk Koruma Eğitimi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 November 2015 - 01 November 2015 3. Türkiye-Slovenya Hukuk Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2015 - 01 October 2015 3. Türkiye- Kore Ceza Hukuku Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2015 - 01 June 2015 2. Ceza Hukuku Reformları Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Adli ve Önleme Amaçlı DenetlenmesiSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2014 - 01 December 2014 Bilişim Hukuku Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2014 - 01 October 2014 Fikri ve Sınaî Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 2nd Croatia - Turkey Jurists' Day

  Attendee

  Dubrovnik, Croatia

 • 01 February 2014 - 01 February 2014 Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü Konferansı

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2013 - 01 October 2013 Das 2. Türkische-Koreanische Strafrechtssymposium

  Attendee

  Seul, South Korea

 • 01 September 2013 - 01 September 2013 2nd Turkish-Slovenian Penal Law Days

  Attendee

  Bled, Slovenia

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2013 - 01 February 2013 Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru II – Adil Yargılanma Hakları ve Ceza Muhakemesi Semineri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 1. Türkiye-Azerbaycan Hukuk Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 Türk Ceza Hukuku Reformu’nun 7. Yılı Etkinlikleri, Türkiye - Bosna-Hersek Hukuku Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2012 - 01 March 2012 Suça Sürüklenen ve Suç Mağduru Çocukları Koruma Modelleri ÇalıştayıSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2011 - 01 October 2011 1. Türkiye - Kore Ceza Hukuku Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Awards

 • June 2022 Conciliation Award

  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı

Invited Talks

 • February 2024 Awareness Raising Seminars on Mediation for Judges and Prosecutors

  Seminar

  Ministry of Justice, General Directorate of Criminal Affairs, Alternative Solutions Department, Turkey