Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2014 - 2020 Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi/Journal of Criminal Law & Criminology/Zeitschrift für Strafrecht und Kriminologie

    Committee Member

  • 2010 - 2015 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

    Publication Committee Member

  • 2010 - 2014 Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul

    Publication Committee Member