Education Information

Education Information

 • 2012 - 2020 Doctorate

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Temel Onkoloji Anabilimdalı Kanser Genetiği Bilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Istanbul University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  KODLANAN DNA ÜZERİNDE KRİTİK NOKTADA VAR OLAN SNP’LERİN MRNA KIRPILMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Onkoloji Enstitüsü Bölümü

 • 2011 Postgraduate

  S100A4 GEN VARYANTLARI İLE METASTATİK MEME KANSERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Sustainable Development

  Istanbul University