Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of the Resident’s Annoyance Against the Neighbour Noise by Questionnaire Study

1 st International Symposium on Graduate Research in Science, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.248

Books & Book Chapters

Konutlardaki Akustik Performans Sınıflarının İç Gürültü Düzeyi Üzerinden Değerlendirilmesi

in: 13. Ulusal Akustik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şaher K., Aydın D. Ç., Özbilen B. Ş., Dümen A, Ş., Bayazıt N., Eren B., Editor, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, pp.121-130, 2019

Subjective Evaluation of Acoustic Quality Classes in Dwelling

in: Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, Ochmann M., Vorländer M., Fels J., Editor, Deutsche Gesellschaft Für Akustik, Aachen, pp.5087-5093, 2019

Açık Planlı Ofislerde Çalışma Ortamındaki Gürültünün Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

in: 12. Ulusal Akustik Kongresi Bildiri Kitabı, İlal M. E., Yılmaz S., Güney A., Canaran D., Çakır O., Öztürk Y., Editor, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, pp.95-106, 2017