Prof.Dr.

Ayşe Seher BİRTEKSÖZ TAN


Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1982 - Devam Ediyor

1982 - Devam Ediyor

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi / , Biyoloji, Türkiye

1999 - 2004

1999 - 2004

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Mikrobiyoloji, Türkiye

1994 - 1997

1994 - 1997

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji, Türkiye

1991 - 1994

1991 - 1994

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Antibiyotiklerin Legionella pneumophila suşlarına karşı in-vitro etkilerinin araştırılması.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Mikrobiyoloji

1997

1997

Yüksek Lisans

Eritromisin, azitromisin ve klaritromisinin Staphylococcus aureus suşları üzerine antibiyotik sonrası etkilerinin saptanması.

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji

1994

1994

Yüksek Lisans

Powder sistemde yer alan toz ve tablet formda kullanılan veteriner ilaçlarındaki bakteriyolojik ve mikolojik kontaminasyonların saptanması üzerine araştırmalar.

İstanbul Üniversitesi, Mikrobiyoloji, Eczacılık

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Aktif Öğrenme Yöntemleri & Soru Hazırlama Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

KEYPS

2017

2017

Eppendorf Hücre Kültürü Semineri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İncekaralar

2016

2016

Eğiticilerin eğitimi Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

KEYPS

2015

2015

EON elisa okuyucu cihaz ve Gen5 programı operatör eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Pera Medikal

2015

2015

Sterischool Eğitim Semineri, İstanbul.

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Merck Millipore

2015

2015

iyi Labaratuvar Uygulamaları Kursu, İstanbul.

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İ.Ü

2007

2007

Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu

Sağlık ve Tıp

DETAE

2002

2002

Farmasötik Mikrobiyolojide Kalite konulu toplantı, İstanbul.

Eğitim Yönetimi ve Planlama

BioMerieux Firması

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Temel Eczacılık Bilimleri, Farmasötik Mikrobiyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Bilimler

2006 - 2014

2006 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Bilimler

2004 - 2006

2004 - 2006

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Bilimler

1995 - 2006

1995 - 2006

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Prezervasyon

Doktora

Doktora

Dezenfeksiyon, prezervasyon,sterilizasyon prensipleri ve uygulamaları

Lisans

Lisans

Farmasötik Mikrobiyoloji

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

"Cotinus coggyria Scop. Yapraklarının Antimikrobiyal Aktivitesi"

Bitiş L., BİRTEKSÖZ TAN A. S.

XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT-2007) konferansı, Aydın, Türkiye, ss.124

2018

2018

Activities of cationic steroid antibiotics against spp. isolated from vulvovaginal candidiasis

HACIOĞLU M. , BİRTEKSÖZ TAN A. S. , B. Savage P., BOZKURT GÜZEL Ç.

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, İspanya, 21 - 24 April 2018, ss.131

2017

2017

Examination of antimicrobial activity of Pulicaria dysenterica (L.) BERNH.

Şen A., TÜYSÜZ M. , BİRTEKSÖZ TAN A. S. , Doğan A., Bitiş L.

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 9 - 12 May 2017, ss.1811

2017

2017

Antimicrobial activity of Centaurea urvillei DC. subp. armata Wagenitz

Şen A., TÜYSÜZ M. , BİRTEKSÖZ TAN A. S. , KÜLTÜR Ş. , Bitiş L.

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 9 - 12 May 2017, ss.1808

2017

2017

Antimicrobial activity of fruits, leaves, and stems extracts of Paliurus spinachristi MILLER

Şen A., TÜYSÜZ M. , BİRTEKSÖZ TAN A. S. , Bitiş L.

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 April 2017, ss.985

2017

2017

Antimicrobial activity of fruits, leaves, and stems extracts of Paliurus spina-christi MILLER

Şen, A., Döşler M., BİRTEKSÖZ TAN A. S. , Bitiş L.

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 April 2017, ss.985

2015

2015

Chemical composition and biological activity of essential oil of Chaerophyllum aromaticum L. from Turkey

Kürkçüoğlu m., Şen A., bitiş L., BİRTEKSÖZ TAN A. S. , doğan A., başer k. h. c.

11th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2015, ss.22

2015

2015

Antimicrobial and Antiproliferative activity of Tanacetum argenteum subsp. argenteum

Şen A., Bingöl Özakpınar Ö., BİRTEKSÖZ TAN A. S. , KÜLTÜR Ş. , Uras F., Bitiş L.

11 th International Symposium Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 9 - 12 June 2015, cilt.1, no.1, ss.336-337

2015

2015

Legionella pneumophilla suşlarına karşı çeşitli dezenfektan maddelerin in vitro aktiviteleri

BİRTEKSÖZ TAN A. S. , DÖŞLER S.

30. ANKEM-Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 10 May 2015, ss.172

2014

2014

In vitro activities of new cationic steroid antibiotics against Legionella pneumophila

BİRTEKSÖZ TAN A. S. , ZEYBEK Z. , BOZKURT GÜZEL Ç. , Savage P.

III. İnternational Conference on Antimicrobial Research, Madrid, İspanya, 1 - 03 October 2014, ss.3

2011

2011

Piyasada bulunan bazı kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik içeriğinin ve koruyucu etkinliğinin araştırılması”

BİRTEKSÖZ TAN A. S.

6. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 May 2011, ss.82

2005

2005

In Vitro Activities Of Various Antibiotics Against Legionella Pneumophila

BİRTEKSÖZ TAN A. S. , ZEYBEK Z. , ÇOTUK A.

6th International Conference on Legionella, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 October 2005

2004

2004

Hayatımıza giren ıslak mendillerin mikrobiyolojik etkinliğinin araştırılması üzerine bir çalışma

BİRTEKSÖZ TAN A. S.

XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 19 - 23 September 2004, ss.382

2004

2004

In Vitro Activities of Various Antibiotics Against Legionella pneumophila

BİRTEKSÖZ A. S. , ZEYBEK Z. , ÇOTUK A. , BİRTEKSÖZ TAN A. S.

12th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, İtalya, 1 - 04 April 2004

2003

2003

Synthesis and Biological evaluation of some new imidazol [1,2-a] Pyridines” 17-19 Eylül 2003

BİRTEKSÖZ TAN A. S.

4th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 September 2003, ss.129-130

2003

2003

A study on the microbiological activities of the wet towels that became a part of ourlives”

BİRTEKSÖZ TAN A. S.

3rd Balkan Conference of Microbiology, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 September 2003, ss.553

2003

2003

Çeşitli antibiyotiklerin kullanım sularından izole edilen Legionella pneumophila suşlarına karşı in-vitro etkilerinin araştırılması

BİRTEKSÖZ TAN A. S. , Zeybek Z., ÇOTUK A.

18. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 May 2003, ss.106

2002

2002

Synthesis and antimicrobial activity of some benzazole derivatives

KARALI N. L. , Gürsoy A., Cesur N., Ateş Ö., Özden S., ÖTÜK G. , et al.

17th International Symposium on Medicinal Chemistry, Barcelona, İspanya, 1 - 05 September 2002, ss.1

2002

2002

In vitro activities of various antibiotics against environmental Legionella pneumophila”

BİRTEKSÖZ TAN A. S.

12th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Milan, İtalya, 21 - 24 April 2002, ss.195

1998

1998

In vivo studies on the nasal preparations of ciprofloxacin hydrochloride

ERGİNER Y. , Tunçel T., CAN A. , AKEV N. , BİRTEKSÖZ TAN A. S. , GERÇEKER A.

Hacettepe University, 9 th International Pharmaceutical Technology Symposium, Türkiye, 1 - 04 December 1998, ss.91

1997

1997

Synthesis and antimicrobial activities of some 2-[(4-carbethoxy-methylthiazol-2-yl)-imino]-4 thiazolidinone derivatives”

Ateş ö., Altıntaş H., BİRTEKSÖZ TAN A. S. , ÖTÜK G.

First International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, Ankara, Türkiye, 24 - 26 September 1997, ss.19

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2018

Haziran 2018

Biomedical and Environmental Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

Turkısh Journal of Pharmaceutical Sciences

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Istanbul journal of Pharmacy

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2017

Mart 2017

African Journal of Microbiology Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Journal of Faculty of Pharmacy İstanbul University

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Journal of Faculty of Pharmacy İstanbul University

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

Journal of biology

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2018 - 2018

2018 - 2018

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

Tübitak

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Bilimler, Türkiye

Ödüller

Nisan 2016

Nisan 2016

Candida albicans biyofilmlerine karşı antifungallerin tek başlarına ve tigesiklin ile kombinasyonlarının araştırılması

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Mayıs 2006

Mayıs 2006

21. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi en iyi poster ödülü, 2006

ANKEM

Nisan 2005

Nisan 2005

Farmasötik ve Medisinal Kimya İlaç Tasarım ve Geliştirme Araştırma Ödülleri ikincilik ödülü

NovartisDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2015

2015

11th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

30. Ankem Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2014

2014

III. International Conference on Antimicrobial Research

Katılımcı

Madrid-İspanya

2012

2012

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2012

2012

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2012

2012

S12th Eurasia Conference on Chemical Sciences EuAsC2S12

Katılımcı

Corfu-Yunanistan

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 227

h-indeksi (WOS): 9

Jüri Üyelikleri

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L - İ.Ü-Cerrahpaşa, Mikrobiyoloji

Aralık-2018

Aralık 2018

Tez Savunma (Doktora)

Doktora - İ.Ü-Cerrahpaşa, Mikrobiyoloji

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Doktora)

Doktora - İ.Ü.Eczacılık Fak. Farmasötik Mikrobiyoloji

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L - İ.Ü.Eczacılık Fak. Farmasötik Mikrobiyoloji

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L - İ.Ü.Eczacılık Fak. Farmasötik Mikrobiyoloji

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora - İ.Ü.Eczacılık Fak. Farmasötik Mikrobiyoloji

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora - İ.Ü.Eczacılık Fak. Farmasötik Mikrobiyoloji

Haziran-2016

Haziran 2016

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı doçentlik - Marmara Üniversitesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma jürisi - Eczacılık

Mart-2016

Mart 2016

Tez Savunma (Doktora)

Doktora - İ.Ü.Eczacılık Fak. Farmasötik Mikrobiyoloji

Mart-2016

Mart 2016

Tez Savunma (Doktora)

Doktora - İ.Ü.Eczacılık Fak. Farmasötik Mikrobiyoloji

Şubat-2016

Şubat 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma jürisi - Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı

Ocak-2016

Ocak 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L - Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı

Haziran-2014

Haziran 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora - Eczacılık

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Asıl - Eczacılık

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L - Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı

Aralık-2012

Aralık 2012

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora - Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı

Haziran-2012

Haziran 2012

Doktora Yeterlik Sınavı

Asıl - Eczacılık

Haziran-2012

Haziran 2012

Doktora Yeterlik Sınavı

Asıl - Eczacılık

Temmuz-2011

Temmuz 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - İ.Ü.Eczacılık Fak. Farmasötik Mikrobiyoloji

Temmuz-2011

Temmuz 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.L - Eczacılık

Nisan-2011

Nisan 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Asıl - Eczacılık

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı

Eylül-2007

Eylül 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı

Duyurular & Dokümanlar

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ
Diğer
21.01.2020
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ
Diğer
13.01.2020
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ
Diğer
13.01.2020
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ
Diğer
13.01.2020
Bulaşıcı hastalık etkenleri, korunma kontrol
Ders Notu
12.12.2019
Sağlığın bozulmasına neden olan etmenler
Ders Notu
12.12.2019