Araştırma Alanları

 • Tıp

 • Sağlık Bilimleri

 • Temel Tıp Bilimleri

 • Fizyoloji

 • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

 • İmmünoloji

 • Dahili Tıp Bilimleri

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • Pediatrik Hematoloji

 • Eczacılık

 • Meslek Bilimleri

 • Farmasötik Toksikoloji

 • Eczacılık Teknolojisi

 • Farmasötik Biyoteknoloji