Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  üniversite

  tez savunma

 • Mayıs 2014 Doçentlik Sınavı

  Selçuk üniversitesi

  sözlü sınav

 • Nisan 2014 Doçentlik Sınavı

  Koç üniv.

  yayın inceleme

 • Mayıs 2002 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İst.Tıp Fak.

  Fare ve insan stroma tabakaları üzerinde kültür yapılan akut lenfoblastik lösemi hücrelerinde CD44 ve CD49d ekspresyonundaki değişiklikler

 • Nisan 2002 Tez Savunma (Doktora)

  İstanbul Tıp Fak.

  Kordon Kanı Mononükleer Hücrelerinin in vitro Kültürlerde Proliferasyonu ve İmmünfenotipik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Mayıs 1997 Doçentlik Sınavı

  Ankara Üniversitesi

  yayın inceleme

 • Nisan 1994 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Tıp Fak.

  . Aerobik ve Anaerobik Akut Egzersizlerin İmmun Parametreler Üzerindeki Etkileri.

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2015 Kanser Kök Hücre Paneli

  Diğer Dergiler

 • Ocak 2015 Human and Experimental Toxicology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2014 Human and Experimental Toxicology

  SCI Kapsamındaki Dergi