Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EĞİTİMCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ ALGILARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

International European Journal of Managerial Research, cilt.3, ss.120-129, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yönetim Ve Organizasyon" Alanında Bir Bilim Dalında 2004-2015 Yılları Arasında Yönetilmiş Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.26, ss.20-56, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Yönetim ve Organizasyon" Alanında Bir Bilim Dalında 2004-2015 Yılları Arasında Yönetilmiş Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.26, ss.20-56, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kurumsal Sürdürülebilirlik Ve Finansal Performans İlişkisi: Bist100 Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma

5.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 December 2019, ss.91-97

DEĞER UYGUNLUĞUNUN YARDIM ETME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ALGILANAN FARKLILIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 20 April 2019, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri