Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Oracle of Apollo in Kalkhedon

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARIH DERGISI, no.77, pp.1-14, 2022 (ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Tanrıların En Yunanı Apollon: Kehanet ve Şifa

Toplumsal Tarih Dergisi, no.266, pp.86-90, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Byzantion Kentinin Eski Yunan Dünyasındaki Kültürel Rolü

Toplumsal Tarih, no.197, pp.63-64, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Two Coastal Oracular Shrines in Bithynia

Anatolian Landscapes: inhabiting western Anatolia in Antiquity, İstanbul, Turkey, 5 - 06 April 2018, pp.12

Letoon Üç Dilli Yazıtı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Patara VII.1 Kum’dan Kent’e Patara Kazılarının 25 Yılı / From Sand Into a City 25 Years of Patara Excavations, Antalya, Turkey, 11 - 13 November 2013, pp.437-444

Ammianus Marcellinus ve Libanius’un Anlatımlarında M.S. 4. yy.’da Antiocheia Hakkında Bazı Notlar

Uluslararası Hatay ve Çevresi Arkeolojisi Sempozyumu Bildirileri, Hatay, Turkey, 21 - 24 March 2013, pp.121-125

Foreign Judges in Caria

Atti del convegno internazionale per i cinquanta anni della Missione archeologica italiana, İstanbul, Turkey, 26 - 28 February 2011, pp.227-229

Episodes in the Encyclopedia

Sayar, Mustafa Hamdi

Detay Yayıncılık, pp.257-258, 2020