Education Information

Education Information

 • 2018 - 2023 Doctorate

  University Of Health Sciences, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Moleküler Onkoloji, Turkey

 • 2011 - 2015 Post Doctorate of Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division Of Medical Sciences , Turkey

 • 2004 - 2010 Expertise In Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, Turkey

 • 1996 - 2003 Undergraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Kolorektal Kanserli Hastaların Kan Örneklerinde Let-7, miRNA125b ve miRNA30a Seviyelerinin Araştırılması Sustainable Development

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division Of Medical Sciences

 • 2014 Post Doctorate of Medicine

  Meme kanserli kadınlarda hücresel adhezyon moleküllerinin prognostik ve prediktif değerinin araştırılması

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division Of Medical Sciences

 • 2010 Expertise In Medicine

  Türk toplumunda organık ve fonksiyonel dispepsili hastalarda etyolojiye yönelik analiz

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English