Uzman Dr.

Şenol ENDER


İstanbul Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Ecological and Economical Importance of Phaeophyta(Brown Algae)

Yılmaz N. , Ender Ş.

Scientific Conference Kliment's Days 2020, Sofija, Bulgaristan, 05 Kasım 2020, ss.51