Publications & Works

Books & Book Chapters

Osmanlı Devletinde Basın Faaliyetleri, Neologos Gazetesi Özelinde Rum Basını (1873-1874)

in: Balkan Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları II, Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Editor, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları, Edirne, pp.265-292, 2022

Other Publications

Metrics

Publication

2